Artikel

Find lækagerne hurtigt og effektivt

Mindre lækager i vandforsyningsnettet kan være vanskelige at opdage og endnu sværere at lokalisere.

De er svære at få øje på, fordi de ikke forårsager store udsving i det normale forbrug. Alligevel kan de over tid påføre vandforsyningen betydelige tab i form af lækket vand, spildt energi og i sidste ende tabt omsætning.

Med stigende energipriser og øget bekymring for vandmangel er hver kubikmeter vand vigtig, hvilket gør det vigtigt for jer at kunne stoppe lækager hurtigt og effektivt for jeres økonomi og omdømme samt for miljøet.

Lad os se på et eksempel

På bare tre måneder kan en lækage udlede op til 16.000 m3 vand, afhængigt af lækagens størrelse og trykket i det omgivende ledningsnet. Det svarer til det gennemsnitlige årlige vandforbrug i 80 husstande.

Hvis vi medtager energiforbruget, kan en lækage koste op til 16.000 kWh i spildt energi til transport og produktion, hvilket igen betyder 8.000 euro ud af vinduet.

Vandspild =

0,5 m3

pr. time

Energi til transport

1 kWh/m3

pr. time

Energipris =

0,5 euro/kWh

Løsning: Opdag uregelmæssigheder med automatisk overvågning

Den mest effektive måde at opdage lækager i forsyningsnettet på er ved at overvåge forbruget, så I kan beregne det normale forbrug baseret på historiske data. Når først I kender det normale forbrug, kan I konfigurere alarmer, der udløses ved afvigelser, som kan indikere en lækage.

Søgningen efter lækager kan dermed centreres om områder, hvor der konstateres afvigelser fra det normale forbrug, og dermed kan I hurtigere lokalisere og reparere lækager, hvilket i sidste ende reducerer de økonomiske og miljømæssige konsekvenser af en lækage.