Artikel

Reducer konsekvenserne af rørbrud

Hvad hvis vi sagde, at I helt kan undgå rørbrud i jeres forsyningsnet? Det er da helt umuligt, er det ikke? Det er det faktisk ikke. I skal bare have de rigtige værktøjer.

Lad os først og fremmest se på nogle af grundene til, at I bør afsætte ressourcer til proaktivt at forebygge rørbrud:

1. Miljøpåvirkning
Rørbrud indebærer, at I spilder en masse vand og bruger energi til at transportere vand, der alligevel aldrig når ud til forbrugerne. Det stigende fokus på klimaudfordringerne medfører et krav om at reducere vand- og energispild så meget som muligt, så I lever op til jeres ansvar og beskytter jeres omdømme.

2. Økonomi
Når der lækker vand fra distributionsnettet, hælder I bogstaveligt talt pengene ned i afløbet. Ikke alene mister I indtægter fra det spildte vand, I betaler faktisk også for at transportere og producere vand, som I ikke tjener penge på.

3. Omdømme
Ud over at lide under de negative konsekvenser ved at spilde knappe ressourcer lider jeres omdømme endnu mere, når I ikke kan levere vand til forbrugerne, hvilket let kan blive en konsekvens af rørbrud i ledningsnettet. Indbyggerne i området er afhængige af vandforsyningen for at få adgang til vand. Det gælder alt fra private husholdninger til skoler, hospitaler og zoologiske haver. Desuden vil uforudsete reparationer ofte være til gene for trafikken.

Hvem bliver påvirket af rørbrud?

Forebyggelse af rørbrud kan virke som en skræmmende opgave. Derfor venter mange vandforsyninger med at gøre noget, indtil der sker et rørbrud. Men det kan betyde, at forbrugerne er uden vand i et stykke tid. 

For de fleste er det besværligt ikke at have adgang til vand, men for nogle forbrugere kan det være katastrofalt. Hvilke kritiske punkter er der på forsyningsnettet? Tænk på hospitaler, brandhaner og virksomheder, der ikke kan fungere uden adgang til vand.

Løsning: Brug historiske data til at forudse rørbrud

Ved at overvåge rørenes tilstand og sammenligne data om materialer og alder med historiske data for rørbrud i forsyningsnettet kan I faktisk forudse, hvor i nettet der er størst sandsynlighed for, at der sker rørbrud, og målrette jeres indsats og forebygge, at det sker. På den måde kan I reducere indtægtstab, energispild, vandspild og gener for kunderne.

Det er samtidig vigtigt at sikre et tæt samarbejde mellem planlægningsafdelingen og driften. Hvis de ikke har adgang til de samme oplysninger og forstår hinandens planer, vil de ikke kunne samarbejde om at løse problemet.