contenttype.article

Højtydende bygninger

Verdens energiforbrug kan reduceres kraftigt med mere effektive pumpeløsninger. Resultatet har ikke kun en positiv effekt på klimaændringerne og den globale udledning. Det er også mere højtydende bygninger, et bedre indeklima og en højere vandkvalitet.

Hvorfor optimere erhvervsbygninger?

For at bekæmpe den globale opvarmning skal den globale udledning halveres inden 2030

I takt med at urbaniseringen stiger, stiger verdens energiefterspørgsel og globale emissioner også. Med 10 % tegner pumper sig i øjeblikket for en væsentlig del af verdens elforbrug1.

Den globale efterspørgsel efter køling er fordoblet på mindre end 20 år

Det globale energiforbrug forventes at stige med næsten 25 % inden 20502. Og inden for de sidste 20 år er alene det globale kølebehov næsten fordoblet, hvilket betyder, at det er afgørende at skifte til grønnere energi og forbedre energieffektiviteten.

I erhvervsejendomme står HVAC for op til 40 % af det samlede energiforbrug

Da både slutbrugerne og staten forventer en højere virkningsgrad, skal HVAC-system hele tiden optimeres, så omkostningerne, energiforbruget og CO2-udledningen holdes nede. Men alligevel tegner HVAC-system sig for op til 40 % af det samlede energiforbrug i bygninger3.

Højere virkningsgrad og lavere omkostninger for HVAC-systemer

HVAC-systemer tegner sig for 40 % af det samlede energiforbrug i bygninger. Energieffektive systemer er afgørende for at holde omkostningerne og energiforbruget nede. Grundfos iSolutions tilbyder en bred vifte af intelligente produkter for at reducere systemets kompleksitet og driftsomkostninger uden at gå på kompromis med slutbrugernes komfort. Se videoen, og få mere at vide om Grundfos iSolutions til HVAC-systemer.


Den typiske udfordring

Erhvervsejendomme forventes i dag at klare sig godt i hele deres levetid. HVAC-systemer i bygninger kan dog være meget komplekse, da de ofte består af mange enkeltstående komponenter. Disse komponenter skal typisk arbejde sammen som et integreret system, hvilket betyder, at risikoen for fejl er stor.

Når designere udarbejder detaljerede skemaer og specifikationer, arbejder de ofte under betydelige tidsbegrænsninger, hvilket øger risikoen for designfejl. Desuden er de anvendte pumper ofte overdimensionerede og kører med spidsbelastning, hvilket betyder, at de overpræsterer i forhold til forbruget. Det betyder, at mange systemer har et ineffektivt design på grund af fejlbehæftet udbudsmateriale, hvilket fører til underpræsterende HVAC-systemer med et højt forbrug samt høje anlægs- og driftsomkostninger.

Idriftsættelse og integration af komponenter og løsninger i et BMS-system er det sidste, der skal gøres, før HVAC-systemet er færdigt og kan afleveres. Ikke desto mindre er det også her, der sker fejl, når der afviges fra god praksis, og procedurerne ikke overholdes. Årsagerne kan være, at personalet ikke har den rette uddannelse eller tilstrækkelig tid til opgaven. Eller når manualer til komponenter eller løsninger ikke giver tilstrækkelig vejledning.

Desuden prioriterer mange anlægsomkostningerne højere end driftsomkostningerne under design og installation. Det kan føre til stigende omkostninger over tid, da pumper kan køre ukontrolleret eller ved hjælp af ineffektive reguleringsformer. Det kan medføre Delta T-problemer og betyder, at en bygnings reelle energiforbrug overstiger designberegningerne. I sidste ende resulterer forældede systemer, der ikke drives korrekt, i et dårligt indeklima og lav tilfredshed blandt slutbrugerne.

Hvordan du kan optimere

I dag står pumper for 10 % af verdens elforbrug. Hvis alle skiftede til højeffektive pumpesystemer, kunne verden spare fire procent af dette forbrug1. Derfor er det vigtigt at optimere HVAC-systemerne for at bekæmpe globale klimaændringer og sikre bygninger med en højere ydeevne.

Det er afgørende at reducere anlæggets kompleksitet og driftsomkostninger og samtidig øge ejendommens værdi og slutbrugernes komfort. Systemkomponenterne skal arbejde sammen og skabe et økosystem af effektive løsninger, som er nemme at installere og idriftsætte samt fungere pålideligt i hele bygningens levetid. I takt med at kravene til energieffektivitet stiger, skal HVAC-systemer også være højtydende og CO2-venlige, så energi og vedligeholdelse holdes på et minimum.

Løsningen

Grundfos iSOLUTIONS ser ud over de enkelte komponenter og skaber et intelligent system af pumper, drev, sensorer og software, der arbejder sammen om at optimere ydeevnen i alle HVAC-systemer. Grundfos iSOLUTIONS består af en bred vifte af intelligente og energieffektive løsninger, der sikrer let installation og idriftsættelse, sporer bygningens ydeevne samt overvåger og styrer dine systemer.

Med vores MIXIT- og Modular-løsninger kan du f.eks. reducere udfordringerne ved et komplekst systemdesign samt ineffektiv installation og idriftsættelse betydeligt med en integreret løsning, Grundfos MIXIT der erstatter alle separate komponenter med én blandesløjfe. Og præfabrikerede Modular-systemer fra Grundfos leveres tilsluttet, testet og forudindstillet fra fabrikken, klar til nem og hurtig installation og drift på stedet.

Desuden Grundfos Distributed Pumping er det et paradigmeskift i den måde, man styrer kølevandssystemer på. Det giver dig mulighed for helt at eliminere styrings- og reguleringsventiler og erstatte dem med mindre, intelligente pumper, der tilpasser sig systemefterspørgslen baseret på kølevandets temperatur. Det medfører lavere anlægsomkostninger takket være en mindre primær pumpe og et bedre indreguleret system. I sidste ende giver det mulighed for at forbedre den indendørs komfort og opnå betydelige energibesparelser.

Endelig Grundfos BuildingConnect giver det et enkelt og brugervenligt overblik over alle dine applikationer og giver dig mulighed for at overvåge hver enkelt installation direkte fra dit skrivebord eller din tablet. BuildingConnect forbedres hele tiden, og med løbende softwareopdateringer er du sikret en fremtidssikret løsning, der altid holder dig opdateret.

Podcast: High performance buildings

Listen to Bent Jensen, Global Commercial Building Services Sales at Grundfos giving his perspective on how we can address challenges such as urbanisation and population growth by designing and optimising our commercial buildings to run more efficiently.


You can listen to more podcasts from Grundfos Commercial Building Services - on your preferred platform. 

Slip for bekymringerne med en skræddersyet serviceaftale

Se, hvordan en skræddersyet Grundfos-serviceaftale kan reducere dine driftsomkostninger, maksimere oppetiden og give fuldstændig ro i sindet. Brug et par minutter på at vurdere dine behov for en serviceaftale.

KILDER

Kilde1: Globale CO2-emissioner fra elproduktionen er 12,5 GT (2010), World Energy Outlook 2012, International Energy Agency (IEA) 
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020

Kilde2: Global kølerapport, International Energy Agency, juni 2020
https://www.iea.org/reports/cooling

Kilde3: Guide to Best Practice Maintenance and Operation of HVAC Systems for Energy Efficiency (januar 2012), Council of Australian Governments (COAG), side 36-37 
https://www.airah.org.au/Content_Files/UsefulDocuments/DCCEE_HVAC_HESS_GuideToBestPractice2012.PDF