Artikel

Mere intelligente bygninger reducerer energiforbruget

Verdens stigende urbanisering fører til et betydeligt højere forbrug af energi og alene det globale kølebehov er på mindre end 20 år fordoblet. Vand og energi hænger uløseligt sammen og generelt set står vandpumper for en betragtelig del af verdens elforbrug. Men med mere energieffektive pumpeløsninger kan denne andel reduceres kraftigt.

Undersøgelser viser, er udviklingen i energiforbruget en væsentlig årsag til klimaændringerne. Nogle steder fører klimaændringerne til alvorlig tørke. Andre steder forudser man 30% kraftigere nedbør, som igen forårsager ekstreme oversvømmelser samt indtrængen af spildevand og havvand, der forurener grundvandet og påvirker vandkvaliteten. Globalt set rammer oversvømmelser cirka 250 millioner mennesker og fører årligt til tab på cirka 40 mio. USD.

Heldigvis findes der allerede mange intelligente vandløsninger på markedet. Desværre implementeres de ikke med samme hastighed, som teknologier som vind- og solvarmeanlæg implementeres i energibranchen. For at bekæmpe de klimaændringer, vi står over for, er det derfor nødvendigt at også større erhvervsbygninger prioriterer ansvarligt vandforbrug og energieffektive løsninger.

Fakta

Udledning og klimaændringer

Energiproduktionen står for hele 80% af CO2-udledningen og spiller således en afgørende rolle i forhold til klimaforandringerne.

Kilde: United Nations Water

Behovet for køling 

Ser man på energiforbruget til køling af bygningsmassen er næsten fordoblet siden år 2000.

Kilde: Det Internationale Energiagentur, 2018

Pumper og forbrug

I dag står pumper for en markant del af verdens elforbrug.

Kilde: EU-Kommissionens arbejdsdokument

En investering i fremtiden

Intelligente løsninger til at behandle og anvende vand bedre, og samtidig sikre energioptimeringer er allerede tilgængelige på markedet. Implementeres løsningerne, kan de have afgørende positiv indflydelse på vores hverdag, vores fremtid og vores klode. I et forsøg på at reducere energi- og vandforbruget samt øge virkningsgraden har de følgende kunder og byer foretaget store ændringer og set store resultater.

Simple pumpeudskiftninger giver store dele af Dubais bygningsmasse energibesparelser på op til 80%.

Utilfredse lejere var startskuddet til at gøre ejendommenes og regeringens mål for forbedring af energiforbruget til et fælles projekt. Baseret på ambitionen om at sænke energiforbruget implementerede Grundfos en simpel løsning, som endte med at tjene sig selv hjem.

Pumpeopgradering til by i vækst sikrer effektivitet

I den kinesiske by Qujiang udnyttede man tyngdekraftsstrømmen til at sikre forsyningen af vand. I takt med at flere og flere flyttede ind til byen, opstod der dog en ny udfordring, og det, der startede som et projekt for at forbedre pumpevirkningsgraden, førte til fordele som fx energibesparelser på op til 33% og pålidelig vandforsyning.

Pumpestation løser problem med oversvømmelser og øger livskvaliteten i Semarang

Den Indonesiske by Semarang, som lider under massive oversvømmelser, byggede en stærk, unik løsning med Grundfos for at beskytte byens indbyggere. Se, hvordan pumpestationen løste oversvømmelsesproblemet for den berørte del af byen.

Vil du vide mere?

For at stoppe den negative udvikling, skal vi handle nu. Benyt nedenstående links, hvis du vil have mere viden om relevante løsninger til industrien, producenter samt Grundfos' intelligente pumpeløsninger.