Artikel

Bedre behandling og anvendelse af vand

På trods af stigende behov for vand og energi fortsætter vi med at forurene eller spilde vores ressourcer. Tilgængeligheden af verdens knappe vandressourcer begrænses i stigende grad på grund af forureningen af ferskvandsressourcer. Det skyldes, at store mængder spildevand, som enten er helt ubehandlet eller ikke tilstrækkeligt behandlet, udledes i floder, søer og havet. På verdensplan ledes 80 % af alt spildevand tilbage til naturen uden forudgående, korrekt behandling.

Når flere og flere flytter ind til byerne, bruger vi samlet set flere varer, som kræver et højere forbrug af vand for at kunne blive produceret. Netop det vand, der anvendes til produktion af varer, udgør en enorm procentdel af vores daglige forbrug, men er oftest helt usynligt for os. Hver eneste forbrugsvare - alt det, vi spiser og alt det, vi klæder os i - kræver vand for at blive produceret.

For eksempel kræver det 8,000 liter vand at producere et par jeans. Hvis vi i stedet brugte intelligente vandløsninger til at anvende det samme vand mere end én gang, ville vi kunne mindske vandforbruget markant. 

Disse vandudfordringer er ikke isolerede, men udvikler sig til både miljømæssige, sociale og økonomiske problemer, der berører os alle. Vi er derfor alle del af løsningen: Politikerne skal sikre den nødvendige lovgivning, byerne skal anvende tilgængelige vand- og energieffektive løsninger, og virksomhederne skal prioritere ansvarlig forbrug, genanvendelse og rensning af vand samt implementere energieffektive løsninger.

Arbejder alle sammen, vil vi lykkes med at sikre renere vand, hvor det er nødvendigt, reducere vand- og energiforbruget og minimere vandtabet - alt sammen tiltag, der vil føre til mindre belastning af vores fælles, tilgængelige ressourcer.

Fakta

Vandfodaftryk

I dag er ca. 90% af det vand, vi bruger i vores dagligdag, usynligt. Den store procentdel går til at sikre høj komfort og producere fødevarer og øvrige forbrugsvarer.

Kilde: World Water Council

Forbrugeradfærd

I 2030 forventes det, at ændringer i forbrugernes adfærd og forbrugsmønstre har ført til et øget behov for vand og energi på henholdsvis ca. 40% og 50%.

Kilde: Europa-Kommissionen: Voksende forbrugerisme

Vandforbrug

Det private vandforbrug udgør kun 10% af det samlede globale vandforbrug, mens 70% anvendes i landbruget og de resterende 20% i industrien.

Kilde: World Water Council

Med intelligente vandløsninger kan vi gøre en forskel

For at løse nogle af verdens største vandudfordringer spiller intelligente vandløsninger en afgørende rolle. Der findes allerede løsninger på markedet, der kan rense spildevand, mindske forureningen af vand og genanvende industrielt spildevand for at reducere det samlede vandforbrug. Disse løsninger kan omdanne spild til ressourcer.

Genanvendelse af vand gør spildevand til en ressource

Tidligere sendte Grundfos sit beskidte CED-procesvand til et forbehandlingscenter på stedet. Her gennemgik procesvandet en grundlæggende filtrering og forbehandling, før den blev ledt videre til byens eget kommunale spildevandsanlæg. Sådan var situationen, indtil Grundfos byggede et komplet spildevandsrensnings- og genanvendelsesanlæg til CED-skyllevandet. Anlægget sikrer, at der ikke længere er tale om spild, men om ressourcer.

Vil du vide mere?

Vil vi ændre på udviklingen, skal vi handle nu. Herunder finder du kilder til videre læring, herunder en oversigt over vores aktuelle løsninger.