Litteratur

IoT-kompatible løsninger til avanceret systemydelse

Her er det næste, fra intelligent dataoverførsel til intelligent dataanalyse.

I dag forventer boligejerne mere og mere af deres installationer. Fra innovative teknologier, som er med til at holde varmeomkostningerne nede, til databaseret viden, der sikrer langvarig ydelse i vores private systemer, forventes HVAC-anlægs fremtid at blive smartere og mere forbundet.

For producenterne er cirkulationspumper en afgørende komponent for at muliggøre næste generations intelligente private varmeanlæg. Og da fremtiden for vores branche peger på IoT-kompatible løsninger, er intelligent dataanalyse blevet nøglen til at sikre optimal ydelse fra både kedler og varmepumper.

Smarte, indbyggede funktioner, der giver problemfri anlægsdrift

I fremtiden leveres IoT-kompatible pumper med indbyggede funktioner, der kan indsamle data om varmeanlæg i realtid. Ved hjælp af smarte algoritmer kan producenterne få adgang til og regulere variabler såsom temperatur, flow, løftehøjde, effekt, spænding og pumpehastighed for at sikre optimal ydelse af anlægget.

Det giver spændende muligheder, der kan fremme anlæggets drift, muliggøre præcis fejlforudsigelse og give værdifuld fremtidig viden. Her er, hvad du kan forvente dig af fremtiden:

Spar tid på indreguleringen

Indregulering er afgørende for at sikre pålidelig og energieffektiv opvarmning. Men det kan tage op til fire timer. Ved at gøre brug af IoT-aktiverede løsninger kan installatører forbinde kedlen til en integreret app, som ved hjælp af præcise datapunkter automatisk udregner og justerer varmeanlægget via en unik indreguleringsalgoritme. Det reducerer tiden til installatørernes indregulering og kan optimere anlæggets ydelse med op til 25 %.

Mere intelligent selvdiagnosticering og fejlforudsigelse

Der kan være flere årsager til, at et varmeanlæg ikke fungerer korrekt. Og ofte er det vanskeligt at se, hvorfor en kedel ikke fungerer, som den skal. Det medfører ofte, at pumpen udskiftes for en sikkerheds skyld, hvilket medfører høje serviceomkostninger for producenterne, uden at det nødvendigvis løser problemet.

Med datastyrede pumper kan fabrikanterne integrere automatiske selvdiagnostiske funktioner i deres kedelløsning, som rapporterer kritiske oplysninger og statusrapporter til operatøren. På den måde kan producenterne undgå unødvendige udskiftninger og forbedre idriftsætningen for installatørerne. Tidlige advarsler og diagnosticering gør dem i stand til proaktivt at planlægge service og foretage en mere præcis fejlfinding. Det sparer værdifuld tid før og under besøg på stedet.

Hurtig og nem identifikation af fejl:

  • En "Air in media-funktionalitet" kan registrere luft i varmeapparatet og udsende en advarsel, før den bliver mærkbar. Dette maksimerer komforten for boligejerne og undgår for højt ressourceforbrug forårsaget af ikke-indregulerede varmeanlæg.
  • Aflejring af kalk kan betyde, at varmevekslerens ydelse reduceres. Derfor overvåger den fremtidige pumpe konstant anlægstilstandene og sender et tidligt servicekald, hvis der opstår et problem.
  • Under visse betingelser kan hyppige start og stop reducere anlæggets energieffektivitet. Intelligente, datastyrede varmepumper kan registrere dette og sende en serviceanmodning.
  • I mange husholdninger kan en for høj løftehøjde i installationen forårsage resonans og støj. Ved at justere driftsformen i en integreret serviceapp kan brugerne hurtigt tage styringen og justere indstillingerne i overensstemmelse hermed.

Lad os gå ind i den digitale fremtid

Avancerede kommunikationsprotokoller baner vejen for producenterne for at garantere mere effektive og databaserede varmeløsninger. Og nu er det tid til at tage det næste skridt. Ved hjælp af IoT-kompatible teknologier kan fabrikanterne bygge grundlaget for mere præcis og forudsigelig diagnostik, så vores industri kan vedligeholde og forbedre varmeanlæg, reducere driftsstop og undgå unødvendige serviceomkostninger.

Kontakt os, hvis du vil ønsker at høre mere om de kommercielle vilkår eller købe Grundfos-pumper til OEM-producenter.