Juridiske forhold

Privacy Policy

Med virkning fra den 1. juli 2020.

Introduktion og dataansvarlige

Hos Grundfos værdsætter vi dit privatliv, og vi tager derfor databeskyttelse alvorligt. Vi er forpligtet til at overholde den generelle forordning om databeskyttelse (’GDPR’, forordning (EU) 2016/679) og andre gældende databeskyttelseslove i de lande, hvor vi har aktiviteter. Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvilke personoplysninger vi indsamler fra dig, hvordan vi indsamler dem, hvorfor vi indsamler dem, hvordan vi bruger og videregiver dem, og hvilke rettigheder du har som registreret.

For at gøre det nemt for dig at læse og forstå vores politik har vi lavet særskilte overskrifter for de typiske former for interaktion, du kan have med Grundfos. Du kan høre ind under mere end én kategori, f.eks. hvis du både er kunde og modtager af markedsføringsmateriale, og beskrivelsen i de respektive kategorier vil derfor være gældende for dig.

Fortrolighedspolitikken dækker ikke personoplysninger vedrørende medarbejdere hos Grundfos, jobansøgere, der bruger vores rekrutteringsportal, eller andre sammenhænge, der er underlagt særskilte fortrolighedspolitikker.

I de fleste tilfælde er Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, den dataansvarlige for dine personoplysninger. Hvis dine personoplysninger indsamles eller behandles i din egenskab af kunde eller modtager af markedsføringsmateriale, vil dit lokale Grundfos-salgsselskab være dataansvarlig sammen med Grundfos Holding A/S. Du kan finde oplysninger om den dataansvarlige for cookies/pixels på vores websteder i vores cookiepolitik.

Vores kontaktoplysninger er anført i slutningen af denne fortrolighedspolitik.

Dine personoplysninger kan også være underlagt lokale databeskyttelseslove. Vi er meget påpasselige med at sikre, at de lokale krav overholdes, og der kan gælde yderligere politikker lokalt, hvor disse i så fald vil være tilgængelige på vores websted.

Personoplysninger, der indsamles af Grundfos – hvad, hvordan og hvorfor

Besøgende på webstedet

Hvis du besøger vores websteder, indsamler vi personoplysninger fra dig.

De personoplysninger, der indsamles, er bl.a.:

 • Oplysninger om, hvordan du kom til vores websteder, f.eks. om du har klikket på et banner eller blev videresendt fra en social medieplatform.
 • Lokaliseringsoplysninger, såsom din aktuelle placering, land, lokale webstedspræferencer (f.eks. Grundfos.com, Grundfos.de, Grundfos.us eller lignende) osv.
 • Brugs- og interaktionsoplysninger, såsom din IP-adresse (hashet), oplysninger om din interaktion med vores websteder (herunder produktsøgninger, besøg på sider, den tid, du bruger på siderne, udførte klik, skriftlige indlæg osv.), ydelses- og diagnosticeringsdata og -statistik, din enheds operativsystem samt andre specifikationer mv.
 • Kundeservicerelaterede oplysninger, såsom oplysninger, der indtastes i selvbetjenings- eller kontaktformularer, logfiler for chatsessioner med vores kundeservicemedarbejdere osv.
 • Undersøgelses- og kundetilfredshedsdata, såsom svar i spørgeundersøgelser, feedback til Grundfos eller Grundfos-medarbejdere osv.

For besøgende på webstedet indsamler vi personoplysninger gennem interaktion med webstederne, f.eks. gennem brug af cookies eller pixels (se vores cookiepolitik for yderligere information). Endelig kan vi indsamle eller modtage personoplysninger fra tredjeparter, såsom Grundfos’ sociale medieplatforme, websteder og forretningspartnere, eller fra offentligt tilgængelige kilder.

Vi bruger personoplysningerne til at forbedre vores serviceydelser og til at få mere at vide om vores besøgendes adfærd. Det gør vi ved at foretage analyser og statistik baseret på de data, vi indsamler. Derudover bruger vi dine personoplysninger til interne formål hos Grundfos. De vigtigste formål er:

 • forbedring og udvikling af Grundfos’ produkter, herunder statistiske formål, og analyse af brugerkrav
 • kundesuccesstyring, dvs. overvågning, analyse, styring og support af hele kundeforholdets forløb
 • optimering af vores markedsføringstjenester baseret på viden om brugeradfærd og anvendelse
 • uddannelse af Grundfos’ medarbejdere, f.eks. i kundesupport, it-udvikling eller salg
 • optimering og udvikling af supporttjenester
 • fejlretning og teknisk vedligeholdelse
 • overholdelse af Grundfos’ retlige forpligtelser og
 • løsning af tvister, håndhævelse af kontraktlige aftaler og anlæggelse, fremførelse eller forsvar af retskrav.

I forbindelse med ovenstående kombinerer og supplerer vi de data, vi har indsamlet eller modtaget, og vi bruger profilering og automatiserede beslutningsprocesser. Se ’Profilering og automatiserede beslutningsprocesser’ nedenfor. Dette indebærer for eksempel, at dine produktsøgninger eller brug af visse funktioner kan blive kombineret med data fra vores markedsføringssystemer (se ’Modtagere af markedsføringsmateriale’, hvis du er modtager af markedsføringsmateriale) eller med data vedrørende din Grundfos-konto (se ’Brugere af Grundfos’ digitale løsninger’, hvis du er registreret bruger), hvilket gør det muligt for os at tilpasse indholdet til dig eller at supplere data med data fra tredjeparter eller AI/maskinindlæring.

Grundfos indsamler og opbevarer alle de data, der overføres på tværs af Grundfos IT-infrastrukturen. Dette omfatter brugerinteraktioner med deres Grundfos-enheder, Grundfos-servere og -tjenester og/eller eventuelle websteder eller tjenester på internettet. Dataene indsamles for at give efterforskningsmuligheder i tilfælde af cyber- og informationssikkerhedshændelser. 

Til dette formål vil Grundfos behandle følgende datakategorier: 

 • IP-adresse
 • Dato og tidspunkt for adgang
 • Tidszoneforskel til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Indhold af anmodning (specifikt websted)
 • Status for adgang/HTTP-statuskode
 • Overført mængde data
 • Hjemmeside anmoder om adgang
 • Browser, sprogindstillinger, browserversion, software, operativsystem og "surface"

Kun godkendte medarbejdere i Grundfos IS har adgang til disse data. Al adgang til og brug af disse data registreres og revideres. Derudover anvendes menneskelig adgang til disse data udelukkende efter maskinel og automatiseret analyse.

Modtagere af markedsføringsmateriale

Når du er modtager af markedsføringsmateriale, indsamler vi personoplysninger, som vi bruger til at give dig skræddersyede nyheder, informationer, oplysninger om events og produkttilbud, der kan forbedre din Grundfos-oplevelse.

De personoplysninger, der indsamles, er bl.a.:

 • Personoplysninger, såsom navn og efternavn, underskrift, sprogpræferencer osv.
 • Kontaktoplysninger, såsom din (arbejds)adresse, bopælsland/geografisk område, telefonnummer, e-mailadresse osv.
 • Arbejdsrelaterede oplysninger, såsom din branche, stilling, arbejdsgiver, forhold til andre parter (f.eks. forhandlere eller installatører), interesseområder osv.
 • Oplysninger om interaktion med dig, såsom dit samtykke til modtagelse af markedsføringsmateriale, effektiviteten af markedsføringstiltag (f.eks. dine klik, åbninger, kanaler osv.), markedsføringspræferencer, produktsøgninger og -interesser, oplysninger om salgsbesøg, event- eller messedeltagelse osv.
 • Oplysninger om deltagelse i loyalitets-/bonusprogrammer og konkurrencer, såsom oplysninger om antal point, der opnås, og hvordan de opnås, brug af point, de belønninger og præmier, du vinder, antal lodder i lodtrækninger, quizsvar, deltagelse i spil osv.
 • Aktivitet på relevante tredjepartsplatforme, såsom aktivitet på sociale medier (i henhold til dine samtykker/indstillinger på sociale medier) og vores forretningspartneres platforme. 
 • Undersøgelses- og kundetilfredshedsdata, såsom svar i spørgeundersøgelser (medmindre de er anonyme), feedback til Grundfos eller Grundfos’ medarbejdere osv.

Vi bruger dine personoplysninger til at give dig direkte markedsføringsmateriale, og vi bruger dine personoplysninger til at sikre, at markedsføringsmaterialet tilpasses dine interesser og specifikke forhold, som beskrevet nærmere ovenfor. Som hovedregel indsamler vi personoplysningerne direkte fra dig, f.eks. når du giver os dine kontaktoplysninger og tilmelder dig modtagelse af markedsføringsmateriale. Vi kan også indsamle personoplysninger fra dig eller din arbejdsgiver i din egenskab af kunde (se ’Kunder’) eller via Grundfos-løsninger (f.eks. produkter, apps eller cloud-tjenester) og de Grundfos-websteder, du bruger (se ’Brugere af Grundfos’ digitale løsninger’ og ’Besøgende på websteder’). Endelig kan vi indsamle eller modtage personoplysninger fra tredjeparter, såsom Grundfos’ sociale medieplatforme, websteder og forretningspartnere, eller fra offentligt tilgængelige kilder.

Ud over levering af markedsføringsmateriale og personalisering af det markedsføringsmateriale, du modtager, bruger vi dine personoplysninger til interne formål hos Grundfos, herunder:

 • kundesuccesstyring, dvs. overvågning, analyse, styring og support af hele kundeforholdets forløb
 • optimering af markedsføringstjenester, f.eks. analyse af kundebehov for at målrette annoncering eller forsyne dig med information om ekstra tjenester/produkter til din eksisterende portefølje
 • optimering og udvikling af supporttjenester
 • uddannelse af Grundfos’ medarbejdere, f.eks. i kundesupport eller salg
 • fejlretning og teknisk vedligeholdelse
 • overholdelse af Grundfos’ retlige forpligtelser, f.eks. markedsføringsret og databeskyttelseslove, og
 • løsning af tvister, håndhævelse af kontraktlige aftaler og anlæggelse, fremførelse eller forsvar af retskrav.

I forbindelse med ovenstående og som generel support til kunderelationer kombinerer og supplerer vi de data, vi har indsamlet eller modtaget, og vi bruger profilering og automatiserede beslutningsprocesser. Se ’Profilering og automatiserede beslutningsprocesser’ nedenfor. Dette indebærer for eksempel, at data, der er lagret i vores kundestyringssystem (CRM), kombineres med data fra vores markedsføringssystemer (se ’Kunder’), eller at vi kombinerer markedsføringsdata med data for brug af produkter og løsninger (se ’Brugere af Grundfos’ digitale løsninger’), eller at data suppleres med data fra tredjeparter eller AI/maskinlæring. Vi kan også kombinere data for at sikre overholdelse af Grundfos’ juridiske forpligtelser.

Kunder

Når du er kunde hos Grundfos, eller når du arbejder for en virksomhed, der er kunde hos Grundfos, indsamler vi personoplysninger, som vi bruger til at give dig eller din arbejdsgiver den bedst mulige Grundfos-oplevelse og dermed forbedre kundeværdien. 

De personoplysninger, der indsamles, er bl.a.:

 • Personoplysninger, såsom navn og efternavn, underskrift, sprogpræferencer, video-/lydoptagelser og fotos af dig (i tilfælde af fjernsupport) osv.
 • Kontaktoplysninger, såsom din (arbejds)adresse, bopælsland/geografisk område, telefonnummer, e-mailadresse osv.
 • Arbejdsrelaterede oplysninger, såsom din branche, stilling, arbejdsgiver, forhold til andre parter (f.eks. forhandlere eller installatører), interesseområder osv.
 • Salgsrelaterede oplysninger, såfremt disse indeholder personoplysninger, såsom e-mailkorrespondance, oplysninger om salgsbesøg, event- eller messedeltagelse, deltagelse i webinars, afventende ordrer eller aktive abonnementer, købs-/ordrehistorik, abonnementshistorik, tilbudshistorik, leveringsadresser, rabatter og bonusser osv.
 • Produkt-, garanti- og servicerelaterede oplysninger, såfremt disse indeholder personoplysninger, såsom installeret base, installationsdatoer, garantistatus, udvidede garantier, reparations- og serviceoplysninger, herunder vedligeholdelsesstatus og servicebesøg osv.
 • Oplysninger om produktanvendelse og produktstatus, såfremt disse indeholder personoplysninger og kan knyttes til dig som kunde, såsom vandstrøm og -tryk, vand- og spildevandsudledning, strømforbrug, temperatur, andre forbrugsdata, fejlrapporter, vedligeholdelsesstatus, afventende servicebesøg, brugslogfiler osv.
 • Brug af apps, produkter eller websteder, såfremt dette kan knyttes til dig som kunde, såsom din interaktion med funktioner inden for de forskellige apps eller tjenester (herunder brug af funktioner, produktsøgninger, besøg på sider, den tid, du bruger på siderne, udførte klik eller berøringer, skriftlige indlæg, brugshistorik osv.), produkttilslutning, data vedrørende aktivitetsniveauer (inaktivitet) i forbindelse med produktet, hændelseslogfiler, oprettede eller delte rapporter, oplysninger om downloadede/installerede apps eller programmer, din IP-adresse, ydelses- og diagnosticeringsdata samt -statistik, versionsdata, enhedstype, operativsystem og andre specifikationer, nedbrudsdata, netværksudbyder osv.
 • Kundeservicerelaterede oplysninger, såsom oplysninger, der indtastes i selvbetjenings- eller kontaktformularer, logfiler for chatsessioner med vores kundeservicemedarbejdere, opkalds-id, lydoptagelser af opkald (kan være underlagt samtykke, afhængigt af omstændighederne) eller opkaldsnoter, opkaldstidspunkt, korrespondance med Grundfos osv.
 • Oplysninger om deltagelse i loyalitets-/bonusprogrammer og konkurrencer, såsom oplysninger om antal point, der opnås, og hvordan de opnås, brug af point, de belønninger og præmier, du vinder, antal lodder i lodtrækninger, quizsvar, deltagelse i spil osv.
 • Oplysninger om deltagelse i netværk eller grupper, der afholdes af eller formidles via Grundfos, såsom oplysninger om din interaktion med Grundfos eller andre deltagere i disse sammenhænge og data, der er nødvendige for at muliggøre det pågældende netværk/gruppen.
 • Transaktions- og/eller finansielle oplysninger, såfremt disse indeholder personoplysninger, såsom faktureringsoplysninger, bankoplysninger, kredit- eller betalingskortoplysninger, oplysninger fra kreditbureauer osv.
 • Oplysninger om besøg hos Grundfos eller andre steder, såfremt vi afholder dit besøg eller på anden vis formidler dine besøg og rejser i Grundfos-regi, såsom årsagen til dit besøg, eventuelle forplejningsbehov, indkvartering, rejseplaner, paskopier (hvis dette er påkrævet), hjemmeadresse (hvis dette er påkrævet), kontaktoplysninger ved nødstilfælde, fotos og gruppebilleder osv.
 • Aktivitet på relevante tredjepartsplatforme, såsom aktivitet på sociale medier (i henhold til dine samtykker/indstillinger på sociale medier) og vores forretningspartneres platforme.
 • Undersøgelses- og kundetilfredshedsdata, såsom svar i spørgeundersøgelser, feedback til Grundfos eller Grundfos-medarbejdere osv.

Ovennævnte personoplysninger vil kun blive indsamlet i det omfang, det er relevant for dit kundeforhold og din interaktion med Grundfos. Som hovedregel indsamler vi personoplysningerne direkte fra dig eller din arbejdsgiver/dine arbejdskolleger, f.eks. når du giver os dine kontaktoplysninger eller køber et produkt/en tjeneste af os. Vi kan også indsamle personoplysninger via Grundfos-løsninger (f.eks. produkter, apps eller cloud-tjenester) og de Grundfos-websteder, du bruger (du kan få yderligere information under ’Brugere af Grundfos’ digitale løsninger’ og ’Besøgende på websteder’), eller når du modtager vores markedsføringsmateriale (se ’Modtagere af markedsføringsmateriale’). Endelig kan vi indsamle eller modtage personoplysninger fra tredjeparter, såsom Grundfos’ sociale medieplatforme, websteder og forretningspartnere, eller fra offentligt tilgængelige kilder.

Vi bruger f.eks. personoplysningerne til at skræddersy tilbud, forbedre vores service og support i forbindelse med dine Grundfos-produkter og til at øge funktionaliteten i Grundfos’ produkter. Med andre ord bruger og analyserer vi personoplysningerne for at sikre, at du får en personlig kundeoplevelse baseret på dine præferencer og din interaktion med Grundfos, og til løbende forbedring af Grundfos’ produkter. Derudover bruger vi dine personoplysninger til interne formål hos Grundfos, herunder:

 • kundesuccesstyring, dvs. overvågning, analyse, styring og support af hele kundeforholdets forløb
 • optimering af markedsførings- og salgsaktiviteter, f.eks. analyse af kundebehov for at målrette annoncering eller forsyne dig med information om ekstra tjenester/produkter til din eksisterende portefølje
 • optimering og udvikling af supporttjenester
 • kommunikationsformål, f.eks. kundeinterviews eller -historier
 • uddannelse af Grundfos’ medarbejdere, f.eks. i kundesupport eller salg
 • fejlretning og teknisk vedligeholdelse
 • planlægning, udførelse og forvaltning af kontraktforholdet med kunderne, herunder administration og bogføring
 • forebyggelse af misbrug og ulovlig brug
 • overholdelse af Grundfos’ retlige forpligtelser, f.eks. eksportkontrol og kunde- eller sanktionsscreening, og
 • løsning af tvister, håndhævelse af kontraktlige aftaler og anlæggelse, fremførelse eller forsvar af retskrav.

I forbindelse med ovenstående og som generel support til kunderelationer kombinerer og supplerer vi de data, vi har indsamlet eller modtaget, og vi bruger profilering og automatiserede beslutningsprocesser. Se ’Profilering og automatiserede beslutningsprocesser’ nedenfor. Dette indebærer for eksempel, at data, der er lagret i vores kundestyringssystem (CRM), kombineres med data fra vores markedsføringssystemer, eller at vi kombinerer salgsdata med data for brug af produkter, eller at data suppleres med data fra tredjeparter eller AI/maskinlæring. Vi kan også kombinere data for at sikre overholdelse af Grundfos’ juridiske forpligtelser, f.eks. i forbindelse med sanktionsscreening.

Brugere af Grundfos’ digitale løsninger

Hvis du er ejer eller bruger af en digital løsning eller digital app fra Grundfos, herunder fysiske produkter med smartfunktion, eller hvis du er registreret bruger hos Grundfos (og har oprettet en Grundfos-konto), indsamler vi muligvis personoplysninger fra dig. Bemærk, at ikke alle data vedrørende produkter og tjenester/apps vil være ’personoplysninger’ i henhold til GDPR. Personoplysninger er kun data, der kan relateres til dig som registreret. 

De personoplysninger, der indsamles, er bl.a.:

 • Personoplysninger, såsom navn og efternavn, underskrift, bruger-id/-login og adgangskode, sprogpræferencer, video-/lydoptagelser og fotos af dig (i tilfælde af fjernsupport) osv.
 • Kontaktoplysninger, såsom din (arbejds)adresse, bopælsland/geografisk område, telefonnummer, e-mailadresse osv.
 • Arbejdsrelaterede oplysninger, såsom din arbejdsgiver/virksomhed, interesseområder, stillingsbetegnelse osv.
 • Salgsrelaterede oplysninger, såfremt disse indeholder personoplysninger og kan knyttes til dig som bruger, såsom afventende ordrer eller aktive abonnementer, købs-/ordrehistorik, abonnementshistorik, leveringsadresser, rabatter og bonusser osv.
 • Produkt-, garanti- og servicerelaterede oplysninger, såsom installeret base (produkt- og serienummer, installationsadresse), installationsdatoer, garantistatus, udvidede garantier, reparations- og serviceoplysninger, herunder vedligeholdelsesstatus og servicebesøg osv.
 • Oplysninger om produktanvendelse og produktstatus, såfremt disse indeholder personoplysninger, såsom vandstrøm og -tryk, vand- og spildevandsudledning, strømforbrug, temperatur, andre forbrugsdata, fejlrapporter, vedligeholdelsesstatus, afventende servicebesøg, brugslogfiler osv.
 • Brug af apps eller produkter, såsom din interaktion med funktioner inden for de forskellige apps eller tjenester (herunder brug af funktioner, produktsøgninger, besøg på sider, den tid, du bruger på siderne, udførte klik eller berøringer, skriftlige indlæg osv.), produkttilslutning, data vedrørende aktivitetsniveauer (inaktivitet) i forbindelse med produktet, hændelseslogfiler, oprettede eller delte rapporter, oplysninger om downloadede/installerede apps eller programmer, din IP-adresse, ydelses- og diagnosticeringsdata samt -statistik, enhedstype, operativsystem og andre specifikationer, versionsdata, nedbrudsdata, netværksudbyder osv.
 • Aktivitet på tredjepartsplatforme, såsom aktivitet på sociale medier (i henhold til dine samtykker/indstillinger på sociale medier) og vores forretningspartneres platforme (i forbindelse med specifikke produkter).
 • Lokaliseringsdata, f.eks. brugerplacering.
 • Kundeservicerelaterede oplysninger, såsom oplysninger, der indtastes i selvbetjenings- eller kontaktformularer, logfiler for chatsessioner med vores kundeservicemedarbejdere, opkalds-id, lydoptagelser af opkald (hvis du giver tilladelse til det) osv.
 • Undersøgelses- og kundetilfredshedsdata, såsom svar i spørgeundersøgelser, feedback til Grundfos eller Grundfos-medarbejdere osv.

Ovennævnte personoplysninger vil kun blive indsamlet i det omfang, det er relevant for din brug af vores produkter og din øvrige interaktion med Grundfos. Vi indsamler personoplysningerne både direkte fra dig og gennem din brug af vores løsninger (herunder fysiske produkter, apps, cloud-tjenester osv.). Et eksempel på personoplysninger, der indsamles direkte fra dig, er, når du opretter en Grundfos-konto og giver os dine kontaktoplysninger, dit bruger-id/-login og dine arbejdsgiveroplysninger, og du kan også give os yderligere (valgfrie) oplysninger såsom interesseområder. Visse personoplysninger indsamles kun, hvis du vælger at bruge bestemte funktioner, såsom alarmer eller rapporter, eller hvis du knytter din app/dit produkt til en Grundfos-konto (hvor tilknytningen er valgfri). Endelig kan vi indsamle eller modtage personoplysninger fra tredjeparter, såsom Grundfos’ forretningspartnere eller vandforsynings-/behandlingsselskaber, eller fra offentligt tilgængelige kilder.

Vi bruger personoplysningerne til at give dig ekstra værdi og personalisering, f.eks. funktioner, der kan optimere dit vandforbrug, energieffektivitet, vedligeholdelse af produkter, opsætte alarmer for dig, levere rapporter til dig osv. Kort sagt ønsker vi at give dig værdifulde løsninger, og vi ønsker at forbedre disse løsninger og kundeoplevelsen løbende. Hvis du opretter en Grundfos-konto, indsamler vi personoplysninger fra dig, som vi bruger til at levere løsninger til dig, som kræver en Grundfos-konto (se også ’Kunder’ og ’Modtagere af markedsføringsmateriale’), til at vise dig personligt indhold og forslag baseret på dine præferencer og din interaktion med Grundfos og til løbende forbedring af Grundfos’ produkter og brugeroplevelsen.

Derudover bruger vi dine personoplysninger til interne formål hos Grundfos. De vigtigste formål er:

 • kundesuccesstyring, dvs. overvågning, analyse, styring og support af hele kundeforholdets forløb
 • optimering af markedsførings- og salgsaktiviteter baseret på viden om brugeradfærd og brug af produkter
 • optimering og udvikling af supporttjenester
 • kommunikationsformål, f.eks. kundeinterviews eller -historier
 • uddannelse af Grundfos’ medarbejdere, f.eks. i kundesupport, teknisk support eller salg
 • fejlretning og teknisk vedligeholdelse
 • planlægning, udførelse og forvaltning af kontraktforholdet med brugerne, herunder administration og bogføring
 • overholdelse af Grundfos’ retlige forpligtelser, f.eks. produktoverholdelseslove og databeskyttelseslove, og
 • løsning af tvister, håndhævelse af kontraktlige aftaler og anlæggelse, fremførelse eller forsvar af retskrav.

I forbindelse med ovenstående kombinerer og supplerer vi de data, vi har indsamlet eller modtaget, og vi bruger profilering og automatiserede beslutningsprocesser. Se ’Profilering og automatiserede beslutningsprocesser’ nedenfor. Dette indebærer for eksempel, at vi kombinerer data fra forskellige produkter og apps, eller at vi kombinerer salgsdata med data for brug af produkter (se ’Kunder’ og ’Modtagere af markedsføringsmateriale’), eller at data suppleres med data fra tredjeparter eller AI/maskinlæring. 

Leverandører

Hvis du eller din arbejdsgiver er leverandør til Grundfos eller underleverandør til en leverandør til Grundfos, kan vi indsamle personoplysninger fra dig for at sikre, at vores forretningsforhold kan fungere effektivt og problemfrit.

De personoplysninger, der indsamles, er bl.a.:

 • Personoplysninger, såsom navn og efternavn, eventuelt brugernavn/login og adgangskode, underskrift, sprogpræferencer osv.
 • Kontaktoplysninger, såsom din (arbejds)adresse, bopælsland/geografisk område, telefonnummer, e-mailadresse osv.
 • Arbejdsrelaterede oplysninger, såsom din branche, stilling, arbejdsgiver, forhold til andre parter, arbejdstilladelsesstatus, uddannelsesmæssig baggrund og kurser/certificeringer (hvis dette er relevant) osv.
 • Leverandørrelaterede oplysninger, såfremt disse indeholder personoplysninger, såsom e-mailkorrespondance, leverandørhistorik med Grundfos, referencer, resultatvurderinger, event- eller messedeltagelse mv.
 • Transaktions- og/eller finansielle oplysninger, såfremt disse indeholder personoplysninger, såsom faktureringsoplysninger, bankoplysninger, oplysninger fra kreditbureauer osv.
 • Oplysninger om besøg eller arbejde hos Grundfos eller andre steder, såfremt vi afholder dit besøg eller på anden vis formidler dine besøg og rejser i Grundfos-regi, eller hvis du udfører arbejde på Grundfos-lokationer eller på vegne af Grundfos på andre lokationer, såsom årsagen til dit besøg (herunder information om arbejdsopgaver), eventuelle forplejningsbehov, indkvartering, rejseplaner, paskopier (hvis dette er påkrævet), hjemmeadresse (hvis dette er påkrævet), kontaktoplysninger ved nødstilfælde, fotos og gruppebilleder osv.
 • Leverandørundersøgelsesdata, såsom svar i spørgeundersøgelser, feedback til Grundfos eller Grundfos-medarbejdere osv.

Ovennævnte personoplysninger vil kun blive indsamlet i det omfang, det er relevant for dit leverandørforhold og din interaktion med Grundfos. Som hovedregel indsamler vi personoplysningerne direkte fra dig eller din arbejdsgiver/dine kolleger, f.eks. når du giver os dine kontaktoplysninger, eller når vi indgår et forretningsforhold med dig. Vi kan også indsamle personoplysninger fra din brug af vores websteder (se ’Besøgende på websteder’, og hvis du har en Grundfos-konto, se også ’Brugere af Grundfos’ digitale løsninger’). Endelig kan vi indsamle eller modtage personoplysninger fra tredjeparter, såsom Grundfos’ forretningspartnere, eller fra offentligt tilgængelige kilder.

Vi bruger personoplysningerne til det daglige samarbejde, planlægning, administration, håndtering af fakturaer mv. Vi bruger også dine personoplysninger til at sikre overholdelse af Grundfos’ juridiske forpligtelser, f.eks. i forbindelse med sanktioner eller tiltag til bekæmpelse af hvidvaskning af penge/korruption eller overholdelse af Grundfos’ politikker, til at forhindre misbrug og ulovlig brug, til at forvalte og håndhæve kontraktlige forpligtelser og/eller til at anlægge, fremføre eller forsvare retskrav. Vi kan kombinere data for at sikre overholdelse af Grundfos’ juridiske forpligtelser, f.eks. til sanktionsscreening eller til at sikre overholdelse af vores kunders adfærdskodeks.

 

Retsgrundlag for Grundfos’ behandling af personoplysninger

I overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen anvender vi forskellige retsgrundlag, når vi indsamler og behandler personoplysninger, afhængigt af den specifikke kontekst:

 • I visse tilfælde beder vi om dit samtykke (GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a)), f.eks. dit samtykke til at modtage direkte markedsføringsmateriale fra os (bemærk dog, at ifølge lokal lovgivning kan visse jurisdiktioner være baseret på et fravalg i stedet for et tilvalg) eller dit samtykke til cookies på vores websteder. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. En tilbagetrækning af samtykket påvirker ikke lovligheden af vores behandling forud for tilbagetrækningen eller behandling, der er baseret på et andet retsgrundlag end samtykke.
 • Hvis du er kunde, bruger af digitale produkter, leverandør til eller registreret bruger hos Grundfos, vil vores brug af personoplysninger ofte være på betingelse af opfyldelse af en kontrakt med dig (der omfatter vores betingelser for brug og/eller eventuelle kontrakter, der er indgået med din arbejdsgiver) eller levering af en tjeneste til dig (GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b)). Dette er f.eks. tilfældet, når vi giver dig mulighed for at bruge smartfunktioner i en pumpe, hvis du har adgang til en app eller cloud-tjeneste, når vi behandler kunde- og leverandøroplysninger i vores it-systemer for at sikre håndtering af kontraktlige forpligtelser, eller når vi ... Hvis du ikke opgiver de pågældende personoplysninger, vil vi muligvis ikke kunne levere den specifikke tjeneste til dig (f.eks. adgang til en app/et websted eller brug af en smartfunktion).
 • Vi er underlagt en række juridiske forpligtelser, herunder bogførings-/registreringsforpligtelser, skatte- og toldmæssige forpligtelser, sanktions- og eksportkontrolrelaterede forpligtelser osv. Derfor behandler vi dine personoplysninger, så vi kan sikre, at vi overholder disse forpligtelser (GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c)).
 • Endelig behandler vi i visse sammenhænge dine personoplysninger på baggrund af Grundfos’ legitime interesser (GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f)). Dette er f.eks. tilfældet, når vi bruger data fra vores produkttilbud (produkter, tjenester og digitale løsninger såsom apps, cloud-tjenester og websteder) til at analysere brug og kundeadfærd/-interaktion, som vi derefter bruger til at skabe værdi for både vores kunder/brugere og Grundfos gennem forbedring af vores produkter (ekstra funktioner, ydelsesoptimering, personlig brugeroplevelse, teknisk vedligeholdelse osv.). Vi gør også vores legitime interesser gældende, når vi bruger data til at skræddersy vores markedsføring, salgs- og andre kundetiltag via profilering, valg af markedsførings-/salgskanaler osv. Det er f.eks. også tilfældet, når vi inviterer dig til at deltage i en spørgeundersøgelse, eller når vi søger at anlægge, fremføre eller forsvare retskrav. De interne formål, der er anført ovenfor under de enkelte kategorier, er baseret på vores legitime interesser, medmindre de er specifikt baseret på kontraktlige eller juridiske forpligtelser. Disse legitime interesser vurderes ikke at gå forud for dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder som registreret person – i den forbindelse understreges det, at vores udøvelse af legitime interesser også er til gavn for dig som kunde, bruger, modtager af markedsføringsmateriale, leverandør og besøgende på webstedet. Hvis du vil vide mere om, hvordan dine personoplysninger behandles i forbindelse med vores legitime interesser, bedes du kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger.

Vi behandler kun dine personoplysninger til andre formål end dem, personoplysningerne oprindeligt blev indsamlet til, hvis det er nødvendigt for at overholde juridiske eller lovgivningsmæssige forpligtelser (f.eks. videregivelse til domstole eller strafferetlige myndigheder), hvis du har givet samtykke til den pågældende behandling, eller hvis behandlingen i øvrigt er lovlig.

 

Sådan deler og overfører vi dine personoplysninger

Vi deler kun dine personoplysninger, når det er nødvendigt i forbindelse med de formål, der er beskrevet ovenfor. Hovedkategorierne af modtagere er:

 • Andre selskaber i Grundfos-koncernen.
 • Grundfos’ forretningspartnere (f.eks. leverandører, salgs- og marketingpartnere (herunder sociale medieplatforme), partnere for digitale løsninger og IoT, logistikpartnere, eventarrangører, Grundfos’ kunder i forbindelse med specifikke produkttilbud (f.eks. vandrensningsanlæg, vandbehandlingsanlæg eller fjernvarmeudbydere) osv.).
 • Leverandører af it-tjenester og databehandlere på vegne af Grundfos, f.eks. hosting-tjenester, it-support, cloud-tjenester, brugeradministrationstjenester osv.
 • Andre modtagere, der yder support til Grundfos’ forretningsaktiviteter, f.eks. Grundfos’ konsulenter og rådgivere, sanktionsscreeningspartnere osv.
 • Andre autoriserede tredjeparter, der har behov for at få adgang til eller opbevare personoplysninger, hvis dette er påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lov (f.eks. statslige myndigheder eller andre offentlige organer, domstole, voldgiftsretter, advokater osv.).

Vi sælger ikke dine personoplysninger eller videregiver dem til uvedkommende tredjeparter.

I visse tilfælde kan dine personoplysninger blive overført til lande uden for EU/EØS. Grundfos sørger for, at en sådan overførsel udføres i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove. Det indebærer, at enhver part uden for EU/EØS (og lande, der er underlagt en EU-tilstrækkelighedsbeslutning), som kommer i besiddelse af dine personoplysninger, skal sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, for eksempel ved at anvende EU’s standardkontraktbestemmelser.

Hvis du befinder dig uden for EU/EØS, kan dine personoplysninger blive overført til lande inden for EU/EØS eller på anden vis uden for dit bopælsland. Vi gør os stor umage for at sikre overholdelse af de lokale krav, når vi overfører data på tværs af grænserne.

 

Profilering og automatiserede beslutningsprocesser

Vi bruger profilering (automatiserede analyser eller prognoser baseret på en profil af dig eller lignende kategorier af enkeltpersoner) og automatiserede beslutningsprocesser for at give dig værdiskabende indhold og interaktion. Dette kan for eksempel være personlige tilbud, annoncer og andet markedsføringsmateriale, som vi mener vil have større værdi for dig end generisk markedsføringsmateriale. Det kan også være at beslutte, hvad, hvornår og hvordan vi skal interagere med dig for at optimere din kunde- eller brugeroplevelse, f.eks. hvornår vi skal kontakte dig med relevant materiale, gøre din oplevelse med webstedet eller Grundfos Product Center personlig osv. Som anført ovenfor indebærer det, at vi bruger data, der findes i f.eks. vores CRM-system, sammen med oplysninger om købshistorik, produktapps eller anden brug af produkter, servicehistorik, søgninger på vores websted, aktivitet på sociale medier osv., til at få et mere fuldstændigt billede af din adfærd og dine behov som kunde eller bruger.

Så vidt det er muligt, anonymiserer og samler vi data, når vi udfører vores analyser og udarbejder statistik.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, herunder profilering i forbindelse med en sådan direkte markedsføring, og du kan også have ret til at gøre indsigelse under andre omstændigheder. Såfremt du er underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, og som har retsvirkning for dig, eller som i tilsvarende væsentlig grad påvirker dig, har du ret til fysisk indgriben. Se ’Dine rettigheder’ nedenfor.

 

Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger, der er indsamlet til ovennævnte formål, opbevares kun, så længe det er nødvendigt til det relevante formål. Eksempel:

 • Når du opretter en Grundfos-konto, modtager du en e-mail med bekræftelse af kontoen og op til to påmindelsesmails. Hvis du ikke har bekræftet din konto inden syv dage, vil dine personoplysninger blive slettet. Hvis du ikke har været aktiv i to år (24 måneder), vil din Grundfos-konto, herunder dine personoplysninger, også blive slettet. Inden sletning modtager du to påmindelser via mail efter 23 måneders inaktivitet.
 • Hvis du er kunde eller leverandør, eller hvis din arbejdsgiver er det, gemmer vi dine kontaktoplysninger, så længe vi har et aktivt forhold til dig. Når forholdet ikke længere er aktivt, gemmes personoplysningerne i en yderligere periode for at sikre, at vi er i stand til at genetablere forholdet, hvis det skulle blive nødvendigt, eller så længe det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, og så længe det er nødvendigt for at sikre korrekt opfyldelse af eventuelle resterende kontraktlige forpligtelser.
 • Hvis du tidligere har været bruger af vores digitale løsninger, kan vi gemme dine personoplysninger i en rimelig periode efter deaktivering for at lette tilgangen til de digitale løsninger og kvaliteten af deres anvendelighed, hvis du vælger at vende tilbage til den digitale løsning på et senere tidspunkt. Opbevaringsperioden fastsættes på baggrund af, hvad vi mener er en realistisk periode for brugere, der vender tilbage.
 • Finansielle, transaktionsmæssige, skatte-/toldmæssige og overholdelsesrelaterede personoplysninger (f.eks. faktureringsoplysninger, modtagne eller afholdte betalinger, resultater af sanktionsscreeninger osv.) gemmes så længe, det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, eller så længe det er nødvendigt for at sikre en korrekt opfyldelse af kontraktlige forpligtelser.
 • Opkald til vores kundesupportfunktion og opkalds-id gemmes i tre måneder. For at kunne registre køb og indgåede aftaler kan logfiler eller optagelser gemmes i en længere periode, hvis du har købt et produkt eller en tjeneste via telefonen.

Hvis der indledes en rets- eller disciplinærsag, eller en sådan påtænkes, kan dine personoplysninger blive gemt, indtil sagen er afsluttet, og eventuelle ankefrister er udløbet, hvorefter de slettes eller arkiveres.

Når personoplysninger slettes, kan dataene (herunder adfærdsoplysninger) gemmes i anonymiseret form, der ikke gør det muligt at identificere dig.

 

Dine rettigheder

Du har altid følgende rettigheder:

Tilbagetrækning af samtykke: Hvis du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage med fremadrettet virkning. En sådan tilbagetrækning af samtykket påvirker ikke lovligheden af behandlingen forud for samtykket eller behandling, der er baseret på et andet retsgrundlag end samtykke.

Under hensyntagen til din placering og i henhold til gældende lovgivning, herunder GDPR, har du også nedenstående rettigheder:

Indsigtsret: Du kan have ret til at få vores bekræftelse af, om der behandles personoplysninger vedrørende dig, og i givet fald til at anmode om adgang til personoplysningerne. Du vil så – blandt andet – få adgang til oplysninger om formålene med behandlingen, om hvilke kategorier af personoplysninger det drejer sig om, og om hvilke modtagere eller kategorier af modtagere dine personoplysninger er blevet eller vil blive videregivet til. Dette er dog ikke en absolut ret, og andre personers interesser kan begrænse din indsigtsret. Du kan have ret til at få en kopi af de personoplysninger, der behandles. For yderligere kopier, som du anmoder om, kan vi opkræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger, der er forbundet hermed.

Ret til berigtigelse: Du kan have ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Under hensyntagen til formålene med behandlingen kan du have ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring.

Ret til sletning (’retten til at blive glemt’): Under visse omstændigheder kan du have ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af os, og vi kan være forpligtet til at slette sådanne personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling: Under visse omstændigheder kan du have ret til fra os at opnå begrænsning af behandling af dine personoplysninger. I så fald vil de pågældende oplysninger blive mærket, og de vil herefter kun blive behandlet af os til bestemte formål.

Ret til indsigelse: Under visse omstændigheder kan du af grunde, der vedrører din særlige situation, eller hvis personoplysningerne behandles med henblik på direkte markedsføring, have ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvorefter vi ikke længere vil have ret til at behandle dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet: Under visse omstændigheder kan du have ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage de personoplysninger, du har givet os, og du kan have ret til at overføre disse oplysninger til en anden enhed, uden at vi kan forhindre dig i det.

Ret til at indgive en klage: Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger er i strid med GDPR, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den EU- eller EØS-medlemsstat, hvor du bor, arbejder, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted. Retten til at indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed kan også gælde uden for EU/EØS, afhængigt af din placering.

 

Databeskyttelsesansvarlige og kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til denne fortrolighedspolitik eller vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre nogen af dine rettigheder som anført ovenfor gældende, er du velkommen til at kontakte Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, +45 87 50 14 00, dataprivacy@grundfos.com.

Såfremt dit lokale Grundfos-salgsselskab er dataansvarlig sammen med Grundfos Holding A/S, kan du finde kontaktoplysninger for dit lokale salgsselskab her.

Nogle af virksomhederne i Grundfos-koncernen har udnævnt en databeskyttelsesansvarlig (DPO). Deres kontaktoplysninger kan findes her.

Ændringer i fortrolighedspolitikken

Vi forbeholder os til enhver tid retten til at ændre eller supplere denne fortrolighedspolitik. I det omfang ændringerne af fortrolighedspolitikken anses for at være væsentlige og betydelige, vil du blive informeret herom, eksempelvis pr. mail eller på vores websted. Den fortrolighedspolitik, der er gældende på et givet tidspunkt, vil altid være tilgængelig på vores websted.