Juhtum

Vee korduvkasutamine muudab heitvee pinnatöötlusjaamas ressursiks

We get our water from the underground just like anyone else in town. By recycling this instead of taking in new water, we save water for the community.
Anders Lund Hansen, Senior Manufacturing Director at Grundfos in Denmark

Olukord

Taanis Bjerringbros asuva Grundfosi komplekteerimistehase ühes nurgas toimub midagi peaaegu maagilist.

Keset kahveltõstukeid ja kaubaaluseid riputavad töötajad läikivad metallosad alustele. Seejärel liiguvad rippuvad pumbaalused, mootoripukid, äärikud ja muud komponendid hiiglaslikku masinasse, mis uputab need pinnatöötluseks ja loputamiseks järjest kemikaali- või veevannide jadasse. Nad suunatakse vanni, mis katab komponendid värvikihiga elektrostaatiliselt. Seda nimetatakse katoodseks elektrodepositsiooniks (CED) või kataforeesiks. Protsess kaitseb esemeid rooste eest ja annab neile kena viimistluse. Sealt lähevad detailid kuumaõhukuivatisse, seejärel väljuvad süsteemist tagasi tehasesse. Seejärel võtavad töötajad need konksudelt maha ja laadivad kaubaalustele, mis transporditakse tehasesse.

Veevannid kasutavad umbes 5000 kuupmeetrit (m3) vett umbes 8 miljoni komponendi loputamiseks aastas. “See on meie Bjerringbro tehases kõige rohkem vett tarbiv protsess,” ütleb Anders Lund Hansen, Taani Grundfosi tootmisdirektor.

"CED protsess mõjutab keskkonda ja see puudutab meid väga palju. Grundfosil on säästlikkuse tegevuskava, mille eesmärk on vähendada meie veekasutust 2025. aastaks 50%.

Grundfos asub Bjerringbro linnas, kus elab umbes 8000 inimest Taani provintsis. “Me saame oma vett maa alt nagu iga teinegi linn. Hangime vett samast allikast, mida härra ja proua Bjerringbro kasutavad kodus duši all käimiseks või joomiseks. Kui me suudame selle CED vee taaskasutusse võtta, siis säästame vett kogukonna ja siin elavate inimeste jaoks."

Newly die-cast components will soon be taken through the Grundfos CED surface-treatment system.

Lahendus

Varem saatis Grundfos oma määrdunud CED protsessivee kohapealsesse eeltöötluskeskusesse. Siin läbis vesi põhifiltreerimise ja eeltöötluse enne, kui suundus edasi linna oma olmeheitveepuhastusjaama.

Just seal nägi Grundfos võimalust ehitada täielikult heitvee puhastus- ja ringlussüsteem CED-i loputusvee jaoks.

“Me panime kokku spetsialistide meeskonna, kellel on teadmised toodetest, keskkonnaprobleemidest, keemiast ja tootmisprotsessidest,” ütleb Anders. "Koos ehitasid nad selle ja tegid selle võimalikuks tänu uusimale vee- ja reoveepuhastustehnoloogiale."

CED reoveepuhasti on põhimõtteliselt süsteem, mis suunab vee juhtida läbi kolme filtreerimise süsteemi ja seejärel edasi Grundfosi BM pöördosmoosiseadmesse. Lõpuks suunatakse puhastatud vesi tehases CED mahutitesse.

Racks of newly die-cast components rise from the first rinsing pool in the CED surface treatment system in the Grundfos factory in Bjerringbro.

Suletud veeringlus

Tehas tarbib aastas 5000 m3 vett - seda kogust kasutab 100 Taani majapidamist aastas ehk see suudab täita kaks olümpiaujula suurust basseini. See suunatakse 80% protsessi veest tagasi puhastusvannidesse, kuna ülejäänud 20% on kas tahke aine või seda kasutatakse filtrite loputamiseks. Esimesel aastal töötab see suletud veeringlus ainult poole võimsusega nii, et lõpuks töötleb see 10.000 m3 vett aastas.

Anders Lund Hanseni sõnul ei olnud selle süsteemi ülesehitamise ajend rahaline. “Asi ei olnud hea äriplaani loomises,” ütleb ta. “See polnud liikumapanev jõud. Ajendiks oli säästlikkus - eesmärk vähendada veetarbimist.

We chose to recycle water at the Bjerringbro factory to exemplify what can be done, and that you can make a difference even when you have a small- or medium-sized production unit.
Karen Touborg, Senior Director of Group Environment, Health and Safety

"See aitab ka Grundfosil mõista, kuidas meie tooted panustavad säästlikku tegevuskavasse. Võite seda käsitleda väikese laborina. Uurimiskeskus, kus saame oma toodetest palju õppida. Kuidas saavad nad panustada vee ja energia tegevuskavasse?

This system treats the wastewater from the Grundfos CED surface-treatment application with a series of filters and reverse osmosis. It then sends the cleaned water back to the CED unit for reuse.

Heitvesi kui ressurss

Ettevõtte grupi keskkonna-, tervise- ja ohutusdirektori Karen Touborgi sõnul ei kasuta Grundfos muud tüüpi tööstuste jaoks nii palju vett. "Kuid nagu iga teinegi tööstusettevõte, jätab Grundfosi tegevus keskkonnajalajälje. Otsustasime Bjerringbro tehases vee ringlussevõttu, et näitlikustada, mida teha saab ning et te saaksite midagi muuta isegi siis, kui teil on väike või keskmine tootmisüksus. "

Karen Touborg lisab, et see projekt on osa üldisemast pildist, arvestades tänapäeva keskkonnaprobleeme, mis nõuavad, et me tegutseksime selliste ressurssidega nagu vesi teisiti. “Me ei näe kasutatud vett heitveena. Me näeme seda ressursina, mida saab selle töötlemisel taaskasutada ja mille saab tootmisesse tagasi lülitada.

"Kuna meil ei ole jäätmeid, on vaja ainult ressursse."

Muud seotud juhtumid

Lugege seotud lugusid klientidelt, kes on samuti saanud kasu Grundfosi lahendusest.

Seotud rakendused

Leidke Grundfosilt selle teemaga seotud rakendusi.

Seotud tooted

Leidke Grundfosilt selle teemaga seotud tooteid.