SCALA1 survetõsteseadme häireseadete ülevaade

Täpsem info kolme juhtpaneeli häireikooni ja pumba häireseadete kohta.

Saa teada SCALA1 häirete seadistuse kohta

Grundfos SCALA1 on kõik-ühes rõhuvõimendi. Selles moodulis vaatame lähemalt kolme juhtpaneeli all servas olevat LED-häire ikooni.

Need häired viitavad sellele, kui pump töötab kuivalt või vett napib, kui maksimaalne tööaeg on ületatud või süsteemis on leke.

Tasub märkimist, et need häired ei tähenda ilmtingimata, et pump on katki. See on lihtsalt indikatsioon pumbalt, mis hoiatab kasutajat, et süsteemis võib olla rike, millega tuleks tegeleda.

Näiteks kui kuivalt töötamise häire vilgub ei pruugi see tähendada, et pump ei ole võimeline vett andma.

See võib tähendada, et pump ei saa vett. Vaatame lähemalt kolme kõnealust alarmi.

SCALA1 pakub sisseehitatud kaitset kuivalt töötamise vastu, mis peatab pumba automaatselt, kui see juhtuma peaks.

Kuid see võimalus töötab esimese eeltäitmise ajal teistmoodi kui tööfaasis.

Kui SCALA1 tuvastab, et survet ja voolu ei ole esimese viie minuti jooksul pärast vooluvõrguga ühendamist, käivitatakse alarm.

Kuid tavapärase töötamise ajal aktiveeritakse see alarm vaid 40 sekundit pärast seda, kui süsteem on tuvastanud, et survet ja voolu ei ole.

Järgmiseks funktsiooniks on maksimaalse tööaja funktsioon. Seda on võimalik seadistada pumba seadistamisel GO Remote'is, kuid seda saab aktiveerida ka hiljem.

Kui seadistad maksimaalse tööaja funktsiooni 30 minuti peale, peatub pump pärast 30 minutit katkestusteta töötamist ning juhtpaneelile ilmub maksimaalse tööaja häire.

Lisaks peatab see häire pumba töö, kui süsteemis on suurem leke. Lekkeid võib põhjustada näiteks toru purunemine.

Lõpetuseks - lekketuvastus.

Kui süsteemis on väike leke, jätkab SCALA1 käivitumise ja seiskumise tegevust perioodiliselt. Kuid kui see jätkub pikemalt, on tulemuseks tsükkel.

SCALA1 on õnneks tsüklivastane funktsioon, mida on võimalik seadistada GO Remote'ist.

Pärast selle seadistamist seiskavad konkreetse mustri kohaselt tehtavad käivituse ja seiskamised pumba täielikult ning ikoon ilmub juhtpaneelile.

Kui tsüklikaitse funktsioon on välja lülitatud, kuvatakse juhtpaneelil endiselt süsteemi häiret, kuid pump ei jää seisma.

Rohkem infot süsteemi häirete kohta leiad GO Remote'ist. Kui probleemi allikas on tuvastatud ja sellega on tegeletud, on võimalik alarm lähtestada, vajutades juhtpaneelil "Reset" nuppu, lähtestades see läbi GO Remote'i või lülitades sisse GO Remote'i automaatse lähtestuse.

See oli lühike ülevaade kolmest juhtpaneelil olevast häirest, mis käsitlevad kuivalt töötamist või veepuudust, maksimaalse tööaja ületamist ja leket süsteemis.

Kursuse ülevaade

Moodulid
Moodulid: 4
Lõpetamise aeg
Lõpetamise aeg: 20 minutid
Raskusaste
Raskusaste: Baastase