Kombineeritud radiaatori- ja põrandaküttesüsteemide tasakaalustamine

Vaadake mõningaid kõige olulisemaid samme kombineeritud süsteemi tasakaalustamise intuitiivses protsessis, kasutades rakendust Grundfos GO Balance.

Grundfosi GO Balance-rakendus  hõlbustab radiaatori- ja põrandaküttesüsteemide tasakaalustamist  ning süsteeme radiaatorite ja põrandakütte kombinatsiooniga.  

Selles õppeülesandes vaatame kombineeritud süsteemi tasakaalustamist,  tõstes esile kõige olulisemad sammud intuitiivses protsessis. 

Tasakaalustamine rakenduse Grundfos GO Balance vahenditega  nõuab, et nii radiaatori- kui ka põrandaküttesüsteemi  käitab ALPHA2 pump.  

Radiaatorisüsteem peab olema kahetoruline süsteem  eelseadistus- või lukustuskaitseklappidega,  samal ajal kui põrandaküttesüsteemil ei tohi olla püsivat möödavoolu.  

Go Balance'i saab kasutada ka selleks, et tasakaalustada küttesüsteeme,  mis sisaldavad automaatset möödavooluklappi.  Kasutame näitena kahekorruselist maja.  

Esimesel korrusel on radiaatorite ja põrandakütte kombinatsioon,  kuid teist korrust köetakse ainult radiaatorite abil.  

On paigaldatud kaks ALPHA2- tsirkulatsioonipumpa  – üks käitab radiaatoreid ja teine põrandaküttesüsteemi.  

Et teha töö nii kiireks ja mugavaks kui võimalik  tuleb radiaatorid enne põrandasüsteemi tasakaalustamist alati tasakaalustada.  

Selle põhjuseks on see, et radiaatorid on igas toas reguleeritud ja tasakaalustatud,  samas kui põrandaküttesüsteemi regul. ja tasakaalustatakse kollektoris.  

Alljärgnevalt toome esile mõned tasakaalustamise etapid  et näidata teile, kui intuitiivne ja lihtne on protsess,  kui kasutate ALPHA Readerit ja Grundfos GO Balance'i rakendust.  

Sisenege Grundfos GO Balance'i rakendusse oma nutitelefonis või tahvelarvutis  ja valige menüüs suvand „Radiaator ja põrandaküte“. 

Isegi kui te ei tasakaalusta mõlemaid süsteeme, nagu selles näites,  kuid ainult põrandakütte, peate siiski valima selle menüüsuvandi. 

Seda seetõttu, et radiaatorid aitavad kaasa üldisele küttesüsteemile  ja sellisena mõjutab põrandakütte tasakaalustamist.  

Järgmisena lisate süsteemiteavet,  sealhulgas põrandakütte pumpade arv majas ja mõned konkreetsed andmed.  

Nüüd olete valmis, et seadistada pump radiaatorite jaoks.  

Esmalt seadke pump kiirusele kolm ja aktiveerige andmeedastusrežiim. 

Klõpsake ALPHA Readerit radiaatoritega ühendatud ALPHA2 pumbal  ja oodake ALPHA Readeri sümboli ilmumist paremas ülanurgas.  Pumba andmed – vool, tõstekõrgus, juhtimisrežiim jne.  – kantakse automaatselt üle ALPHA Readerile.  

Nüüd sulgege kõik termostaatventiilid majas  ja rakendus mõõdab nullvoolu.  

Järgmine samm on informatsiooni lisamine maja kõikide tubade kohta,  sealhulgas põrandaküttega tubade kohta.  

Võite lisada nii palju tube, kui soovite.  

Kõige tavalisemad tubade tüübid on juba vaikevalikutena rakenduses saadaval.  

Samuti saate salvestada oma tubade kohta andmekirjeid.  

See on mugav, kui teil on vaja tasakaalustamist peatada  ja jätkata hiljem.  

Vajutage andmete salvestamiseks ikooni „Salvesta“.  Valige  avakuvalt „Continue hydronic balancing“

(Jätkake hüdraulilist  tasakaalustamist) andmekirjete laadimiseks teeki.  

Tasakaalustamise jätkamiseks valige oma andmefail sealt, kus see pooleli jäi.  

Märkige radiaatori termostaatide arv igas toas  ja kas põrandaküte on toas olemas.  

Kui tuba köetakse ainult põrandaküttega, määrake arvuks „0”.  Seejärel sisestage radiaatori andmed.  

Nüüd tuleb mõõta vooluhulk igasse radiaatorisse.  

Seda teeb termostaatventiili eemaldamine  ja eelseadistatava ventiili täielik avamine.  

Nüüd on aeg liikuda põrandaküttega tubade juurde.

Põrandaküttega köetavate tubade korral  peate sisestama tsoonide arvu toas.  

Tavaliselt on toas ainult üks tsoon,  kuigi suuremates tubades võib olla kaks või enam tsooni.  

Peale toru mõõtme toruvahe,  põranda tüüp ja lõpuks torustikuga kaetud põrandapind.  

Nüüd keerake kõikides põrandaküttega tubades  termostaadid miinimumpunkti.  

Kui toas on nii radiaatorid kui ka põrandaküte,  palutakse teil märkida, kuidas soojuskoormuse jaotus on jagatud  radiaatorite ja põrandakütte vahel.  

Nüüd on olemas ülevaade kõikidest sisestatud andmetest.  Seejärel avage kaks termostaati suurima vooluhulgaga,  et mõõta baasvooluhulga kiirust radiaatorite puhul.  

Nüüd olete valmis radiaatorite tasakaalustamiseks.  

Kui tasakaalustamine on tehtud, eemaldage ja lülitage välja ALPHA Reader  ning seadke ALPHA2-pump AUTOADAPT-režiimi.  

Nüüd on aeg liikuda põrandaküttesüsteemi juurde.  

Klõpsake spetsiaalsel ALPHA2 pumbal ALPHA Readerit  ja oodake ALPHA Readeri sümboli ilmumist paremas ülanurgas.  

Pumba andmed  kantakse automaatselt üle ALPHA Readerile.  Sulgege kõik tsooniventiilid, et teha nullvooluhulga kalibreerimine  – ja olete valmis mõõtma vooluhulka igas põrandaküttetsoonis.  

Tsooni vooluhulga mõõtmine sissepääsu jaoks  nii eelseadistatud ventiil kui ka tsooniklapp peavad olema avatud.  

Kui mõõtmine on tehtud,  sulgege tsooni ventiil, kuid jätke eelseadistatud ventiil täiesti avatuks.  

Korrake toimingut kõikide põrandaküttesüsteemi tsoonide puhul.  Lõpuks mõõdetakse baasvooluhulk, avades kaks tsooniklappi  rakenduses näidatud suurima vooluhulgaga.  

Nüüd saab põrandaküttesüseemi tasakaalustamine alata.  

Avage tsooni ventiil ja reguleerige eelseadistatud  ventiili, kuni nõel on rohelises alas.  

Kui kõikide tsoonide tasakaalustamine on lõpetatud,  eemaldage ja lülitage välja ALPHA Reader  ja seadke ALPHA2-pump rakendus soovitatud konstantsesse rõhurežiimi.  

Samuti väljendatakse soovitatavat segamis- temperatuuri sisestatud toaandmete põhjal.  

Kui tasakaalustamine on tehtud,  loob Grundfos GO Balance'i rakendus automaatse aruande  kõigi asjakohaste andmetega.  

Aruande saab saata e-postiga või printida otse rakendusest,  et pakkuda seda majaomanikule hõlpsalt koos dokumentatsiooniga,  mis mõnes riigis on subsiidiumikavade tõttu kohustuslik.  

Kokkuvõtteks, Grundfos GO Balance'i rakendus  annab küttesüsteemide tasakaalustamisel järgmisi soodustusi  koos radiaatorite ja põrandakütte kombinatsiooniga:  Lihtne ja intuitiivne suunamine protsessi igal etapil  Täpne tasakaalustamine umbes kahe tunniga  Spetsiifilises süsteemis võetakse arvesse tegelikke hõõrdekadusid  Kohe saada olev aruanne vajalike andmetega  Loomulikult Grundfosi GO Balance'i rakendus  juhendab teid sama tõhusalt läbi tasakaalustamise kas ainult radiaatorite  või põrandaküttesüsteemide puhul.  

Peate selleks enne alustamist menüüst tasakaalustamise valiku tegema.  

Pidage meeles, et olenemata süsteemi tüübist  on majaomaniku kasud samad:  väiksem küttearve ja suurem mugavus majas.    

Kursuse ülevaade

Moodulid
Moodulid: 5
Lõpetamise aeg
Lõpetamise aeg: 30 minutid
Raskusaste
Raskusaste: Vahetase