Põhjavee pumpamine

17 - Põhjavee pumpamine

Anname algteadmised kaevu ülesehitusest ja sellest, mida tõhusa talitluse tagamiseks silmas pidada.

Start course

Course overview

Modules
Modules: 5
Completion time
Completion time: 25 minutes
Difficulty level
Difficulty level: Intermediate
This course is part of a learning track
This course is part of a Learning Track

Course overview

00:04:52

Põhjavee pumpamise tutvustus

Anname algteadmised kaevu ülesehitusest ja sellest, mida tõhusa talitluse tagamiseks silmas pidada.

00:04:40

Pumba suurus põhjaveeseadmetes

Saage teada, kuidas määrata kindlaks sukelpumpade suurus, et saavutada optimaalne jõudlus kaevudes ja pikendada tööiga.

00:04:55

Kuidas tagada suur kasutegur vee sissevõtuseadmetes

Saage teada, mis on kasuteguri vähenemise enamlevinud põhjused ja mida sellisel juhul ette võtta.

00:03:23

Jõudluse reguleerimine põhjaveeseadmetes

Saage teada, missugused on erinevad võimalused jõudlust reguleerivate suurte pumpade puhul ja mis on nende eelised ja puudused.

00:05:31

Kuidas pikendada pumba tööiga

Saage teada, missuguseid ettevaatusabinõusid tuleb pumpade ja mootorite tööea pikendamiseks võtta.

Kontrollige oma teadmisi

Vastake mõnele küsimusele, et kontrollida oma teadmisi