Kuidas AUTOADAPT toimib

Vaadake põhjalikumalt AUTOADAPT-i tehnoloogiat ja selle toimimist.

On üldteada tõsiasi, et optimaalne tsirkulaatorite juhtimine küttesüsteemis on kõige paremini saavutatav pumba rõhu reguleerimisega proportsionaalse rõhu kõveral. 

Samas teate väga hästi et küttevajaduse arvutamine ja parima seadistuse ennustamine nii uutes paigaldustes kui ka tagantjärele paigaldatavates on üsna raske. 

Kuna optimaalne asend sõltub korrelatsiooniteguritest näiteks maja suurus ja küttesüsteem katla tüüp, koormuse seisund ja nõudluse muutused. 

AUTOADAPT analüüsib pidevalt trendikõveraid hinnangulise voolu ja rõhu korral ja kohandab automaatselt juhtimiskõverat konkreetse süsteemi nõudmistele. 

See kohandub küttesüsteemi nõuetega enne pumba maksimaalse kõvera saavutamist ja see võimaldab Alpha 2-l reguleerida proportsionaalse rõhu kõverat nii üles kui ka alla, et suurendada mugavust või vähendada energiatarbimist. 

Nüüd vaadake, kuidas AUTOADAPT analüüsib nõudmisi ja muudab seadeid et sobitada maja küttevajadust.

Isegi kui küttevajadus on kõige suurem Alpha 2 valib automaatselt optimaalse tööpunkti. 

Küttevajaduse vähenedes kohandub Alpha2 kohe. 

Kui kütet on vaja vähe või üldse mitte Alpha2 töötab minimaalse kiirusega, kuni 4 vatti. 

Alpha2 kohandub automaatselt pidevate nõudluse muutustega nii üles kui ka alla. 

Nagu näete, kohandub AUTOADAPT teie süsteemi hooajaliste nõudmistega.

kodu mugavust ohverdamata.      

Kursuse ülevaade

Moodulid
Moodulid: 7
Lõpetamise aeg
Lõpetamise aeg: 25 minutid
Raskusaste
Raskusaste: Baastase