Tööstuslik reovesi, nagu me seda teame

Saage teadmisi tööstuslikust reoveest, veekvaliteedi olulisusest ja erinevatest töötlusmeetoditest.

ecademy.course.courseoverview

ecademy.course.modules
ecademy.course.modules: 3
ecademy.course.completiontime
ecademy.course.completiontime: 15 ecademy.duration.minutes
ecademy.course.difficulty
ecademy.course.difficulty: ecademy.course.difficulty.intermediate