1 - Olelusringi maksumus

1 - Olelusringi maksumus

Sellel kursusel tutvustatakse Teile olelusringi maksumuse analüüsi põhimõtet ja tuuakse välja pumbasüsteemi varjatud kulud.

Start course

Course overview

Modules
Modules: 3
Completion time
Completion time: 6 minutes
Difficulty level
Difficulty level: Intermediate

Course overview

00:02:07

Olelusringi maksumuse tutvustus

Tutvustame pumbasüsteemi varjatud kulusid

Olelusringi maksumus New Yorgi hotelli juhtumi näitel

Vaadake, kuidas hotell kasutas pumpamiskulude vähendamiseks olelusringi maksumuse arvutusi.

00:01:26

Olelusringi maksumus – juhtrežiimid

Tutvuge nelja juhtrežiimiga ja saage teada, milline neist on kõige tõhusam.

Test your knowledge

Go through the questions one by one and see if you can pass the test