15 - Pumba suurus

15 - Pumba suurus

Saage teada, kuidas teha kindlaks niisutustsooni jaoks vajalikku pumba suurust.

Alusta kursust

Kursuse ülevaade

Moodulid
Moodulid: 4
Lõpetamise aeg
Lõpetamise aeg: 15 minutid
Raskusaste
Raskusaste: Baastase

Kursuse ülevaade

00:04:42

Pumba vooluhulga arvutamine

Saage teada, kuidas arvutada pumba vooluhulka.

00:04:40

Õpitakse arvutama, kui suure surve peab pump tekitama

Saage teada, kuidas arvutada pumba survet.

Pumba tunnuskõvera lugemine

Saage teada, kuidas lugeda pumba tunnuskõverat ja missugune on voolu ja surve vaheline suhe.

Põhjaveekaevu tundmaõppimine

Saage teada, kuidas põhjaveekaev töötab.

Kontrollige oma teadmisi

Vastake mõnele küsimusele, et kontrollida oma teadmisi