15 - Pumba suurus

15 - Pumba suurus

Saage teada, kuidas teha kindlaks niisutustsooni jaoks vajalikku pumba suurust.

Start course

Course overview

Modules
Modules: 4
Completion time
Completion time: 15 minutes
Difficulty level
Difficulty level: Basic

Course overview

00:04:42

Pumba vooluhulga arvutamine

Saage teada, kuidas arvutada pumba vooluhulka.

00:04:40

Õpitakse arvutama, kui suure surve peab pump tekitama

Saage teada, kuidas arvutada pumba survet.

Pumba tunnuskõvera lugemine

Saage teada, kuidas lugeda pumba tunnuskõverat ja missugune on voolu ja surve vaheline suhe.

Põhjaveekaevu tundmaõppimine

Saage teada, kuidas põhjaveekaev töötab.

Test your knowledge

Answer a few questions to test what you've learned