3 - Reovesi ärihoonetes

3 - Reovesi ärihoonetes

Sellel kursusel selgitatakse erinevaid reovee liike ärihoonetes ning seda, kuidas vältida vee tagasivoolu. Samuti antakse näpunäiteid ideaalse reoveesüsteemi projekteerimiseks.

Start course

Course overview

Modules
Modules: 4
Completion time
Completion time: 12 minutes
Difficulty level
Difficulty level: Intermediate

Course overview

00:02:23

Ülevaade reoveest ärihoonetes

Tutvuge erinevate reovee liikidega ärihoonetes ning sellega, kuidas reoveega tegeletakse.

00:03:32

Süsteemi projekteerimine reoveega seotud kasutusvaldkondades

Tutvuge survestatud reoveesüsteemide eelistega

00:03:36

Kuidas vältida vee tagasivoolu reoveesüsteemides

Saage ülevaade erinevatest tagasivoolu vältimise meetoditest

Tagasivoolu vältimise meetodite võrdlus

Saage teada, missugune tagasivoolu vältimise meetod on kõige tõhusam

Test your knowledge

Answer a few questions to test what you've learned