MGE MUDELI F MOOTORITE OLULINE OHUTUSTEADE: ÄRGE EEMALDAGE HOOLDUSE VÕI KORRASHOIU AJAL KLEMMIKARBI KATET, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI VÕRGUTOIDE ON VÄLJA LÜLITATUD.

Käesolev ohutusteade teavitab teid võimalikust ohust (elektrilöök) toote „MGE Mudeli F mootor” (11–22 kW) hooldus- või korrashoiutööde ajal. Valmistatud alates 14. nädalast 2017. Neid mootoreid kasutatakse koos CRE, MTRE, TPE, NBE, NKE pumpadega ja mitme pumbaga võimenditega.

See ohutusteade osutus vajalikuks, kuna oleme saanud teada juhtumitest, kus MGE mudeli F seadmetele on tehtud hooldust ajal, kui klemmikarbi kate on eemaldatud ja toitepinge on ühendatud (ON). Selline protseduur ei ole kooskõlas Grundfosi hooldusjuhistega ja kujutab endast ohtu, mis tuleneb võimalikust kokkupuutest voolu all olevate 400 V terminalidega.

TÄHTIS:

Kõiki hooldus- või korrashoiutöid, mis nõuavad klemmikarbi katte eemaldamist, tohib teostada ainult nii, et toide on VÄLJAS (OFF), ja ainult eriväljaõppega personali poolt ning vastavalt kohalikele kehtivatele töötervishoiu- ja ohutuseeskirjadele ning elektritöid käsitlevatele eeskirjadele.

Lisaks tuleb silmas pidada, et voolu all olevaid osi võib olla ohtlik puudutada veel kuni 30 minutit pärast lahtiühendamist. Viitame Grundfosi hooldusjuhistele[1], mida tuleb järgida:

Kui teil on selle teabe osas küsimusi, pöörduge oma kohaliku Grundfosi müügiettevõtte poole.

[1] http://net.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfosliterature-2802447.pdf