01-06-2015

Oluline ohutushoiatus Grundfosi Conlift pumpade kohta


Grundfos on andnud ohutushoiatuse oma CONLIFT-pumpade varasema mudeli kohta, mis on toodetud 2007. aasta 47. nädalal või enne seda. Sellest perioodist pärit pumbad võivad teatud tingimustel kujutada endast suurt tuleohtu.
Grundfos on andnud ohutushoiatuse oma CONLIFT-pumpade varasema mudeli kohta, mis on toodetud 2007. aasta 47. nädalal või enne seda. Sellest perioodist pärit pumbad võivad teatud tingimustel kujutada endast suurt tuleohtu.
Ohutus ja toote usaldusväärsus on alati meie peamine prioriteet. Seetõttu väljastab Grundfos selle ohutushoiatuse erinevates paigaldistes kasutatavate kompaktsete kondensaadieemalduspumpade kohta.
CONLIFT on professionaalsete kompaktsete kondensaadieemalduspumpade seeria, mida on paigaldatud nii kommertshoonetesse kui ka kodumajapidamistesse. Neid tooteid kasutatakse juhul, kui kondensaat ei saa loomulikul moel ära voolata või kui kondensaadi allikas asub veepiirist allpool. Tüüpiline rakendus on kondensaadi eemaldamine kondensatsioonikateldest, korstnatest, kliimaseadmetest, õhukuivatitest ja külmikutest.
Oma uurimiste põhjal jõudis Grundfos järeldusele, et teatavatel tehnilistel tingimustel, sealhulgas kodumajapidamises kasutatavate üle 10 A kaitsmete puhul, võib kuni 2007. aasta 47. nädalani (kaasa arvatud) toodetud CONLIFT-pumpade mootor üle kuumeneda, mis võib põhjustada pumba süttimise.
Ükski 2007. aasta 47. nädalal või pärast seda toodetud CONLIFT-pump ei kujuta endast mingit tuleohtu, kuna nende ehitus erineb oluliselt eelnevast mudelist.
Grundfos nõuab lõpptarbijatelt tungivalt, et nad kontrolliksid, kas neil võib olla probleemist mõjutatud CONLIFT-pump, ning et nad pöörduksid viivitamatult oma paigaldaja poole, et saada tasuta asenduse, kui nende pump on probleemist mõjutatud.
Küsimuste korral võivad kliendid pöörduda kohaliku Grundfosi edasimüüja või paigaldaja poole.
Parandusmeetmed


1) Grundfos asendab kõik kuni 2007. aasta 47. nädalani (k.a) toodetud CONLIFT-pumbad uute CONLIFT-pumpadega. See on lõppkasutajale tasuta ja Grundfos katab kõik teie tooteasendusega seotud kulud (vt allpool toodud üksikasju).

2) Tuleoht on vähetõenäoline, kuid seda ei saa välistada. Seega, kui lõppkasutaja soovib vältida mis tahes riski kuni asenduse tegemiseni, tuleb pump välja lülitada. Ühendatud seade, nt kondenskatel, kliimaseade, õhukuivati või külmik, tuleb veelekke ohu tõttu välja lülitada.

3) Grundfos teavitab turustajaid, paigaldajaid ja lõppkasutajaid, et kohalduvast perioodist pärinevad CONLIFT-pumbad võivad kujutada endast suurt tuleohtu ning et tuleb võtta parandusmeetmeid.

4) Grundfos teatab ohutushoiatusest ka asjakohastel Grundfosi veebisaitidel ning pakub täiendavat abi ja teavet nii tsentraalselt kui ka kohalikul tasandil.
Pange tähele – see hoiatus ei mõjuta CONLIFT1 (LS), CONLIFT1, CONLIFT2 ega CONLIFT2 pH + mudeleid.


Me vabandame ebamugavuste pärast, mida see võib põhjustada, kuid ohutus ja usaldusväärsus on Grundfosi jaoks esimene prioriteet.
Mõjutatud CONLIFT-toode näeb välja nagu pildil olev pump.