Pumpun käyttöIän pidentäminen

Tässä koulutuksessa tutustutaan tapoihin, joilla voit pidentää pumppujen ja moottorien käyttöikää.

Maan alle asennetun pumpun toivotaan kestävän mahdollisimman pitkään, sillä sen korjaaminen on hankalaa ja kallista.

Pumppujen vikaantumista ja kaivoon liittyviä ongelmia voidaan ehkäistä ennakoivilla toimenpiteillä.

Tässä videossa kerrotaan yleisimmistä pohjavesijärjestelmiin liittyvistä haasteista ja niiden ehkäisystä. Tavoitteena on, että pumppusi käy moitteettomasti mahdollisimman pitkään.

Yleisimpiä pumpun käyttöikää lyhentäviä tekijöitä ovat:

• Sähkönsyötön ongelmat
• Puutteellinen moottorin jäähdytys
• Hiekka
• Paineiskut
• ja kavitointi

Seuraavaksi tutustumme näihin tekijöihin ja niiden edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Sähköyhtiö on vastuussa sähkön tasaisesta syötöstä. Sähkönsyöttö ei kuitenkaan aina ole tasalaatuista. Monilla alueilla sähkönsyötön laatu saattaa vaihdella, mikä voi aiheuttaa erilaisia ongelmia, kuten yli- tai alijännitettä, vaihe-eroja ja vaihehäviötä.

Et voi itse vaikuttaa sähkönsyötön vaihteluihin, mutta voit asentaa järjestelmään moottorinsuojan. Moottorinsuoja katkaisee sähkönsyötön nopeasti, jos jokin edellä mainituista tekijöistä ylittää kriittisen rajan.

Pumppu voi ylikuormittua, jos pumpun toimintapiste muuttuu tai pumppu on kulunut ja muodostaa enemmän kitkaa kuin uutena.

Ylikuormituksen aiheuttamilta vaurioilta voidaan suojautua asentamalla ylivirtasuoja. Se suojaa pieneltä, mutta pitkäkestoiselta ylikuormitukselta sekä äkillisiltä ylikuormituspiikeiltä.

Katsotaan seuraavaksi, kuinka moottorin puutteellinen jäähdytys voi vaarantaa koko järjestelmän toiminnan. Moottori on pumppujärjestelmän herkin komponentti. Liian kuumat lämpötilat voivat lopulta rikkoa moottorin.

Pohjavesi jäähdyttää moottoria käytön aikana. Riittävä jäähdytys varmistetaan huomioimalla nämä kaksi asiaa:

• Pohjaveden lämpötila ei saa koskaan nousta moottorin nimellistä ympäristön lämpötilaa korkeammaksi
• Virtaama moottorin ohi on aina oltava vähintään 0,15 metriä sekunnissa. Mitä nopeammin vesi virtaa, sitä tehokkaammin se jäähdyttää.

Jos ympäröivän veden lämpötila on moottorin tyyppikilpeen merkittyä lämpötilaa korkeampi, voit lisätä pumpun virtaamaa tai pienentää moottorin kuormitusta. Jos riittävää virtaamaa moottorin ohi ei voida tuottaa, moottoriin voidaan asentaa virtausholkki, joka nostaa veden virtausnopeuden vähintään vaadittuun minimiin. 

Järjestelmään kannattaa asentaa suojalaite suojaamaan heikolta sähkönsyötöltä ja ylikuormitukselta. Sen lisäksi suosittelemme asentamaan suojalaitteen, joka pysäyttää moottorin, jos lämpötila nousee liian korkeaksi.   Liian korkeat lämpötilat lyhentävät moottorin käyttöikää ja aiheuttavat vaurioita, jotka voivat lopulta rikkoa moottorin.     

Myös hiekka vaikuttaa käyttöikään. Kaikissa pohjavesijärjestelmissä on hiekkaa. Jos järjestelmää ei suojata hiekan vaikutuksilta, rikkoutumisvaara on suuri. Jos kaivon rakennetta ja perustusta ei ole suunniteltu huolella, niin hiekkasuodatin ei toimi ja hiekkaa pääsee kaivoon jatkuvasti. Ajan myötä hiekka rikkoo pumpun täysin.

Myös paineiskut voivat vaurioittaa pumppua. Paineiskuja syntyy, jos pumppu pysähtyy liian nopeasti ja virtaavaan veteen varastoitunut energia pysähtyy äkillisesti. Paineisku voi kuulostaa siltä kuin joku hakkaisi putkea vasaralla. Iskut kuluttavat pumppua, putkia ja venttiilejä, joten ongelma on korjattava välittömästi.

Paineiskuja voi estää esimerkiksi asentamalla pumppuun pehmokäynnistys- ja -pysäytystoiminnon. Putkistoon voi myös asentaa ilmavaimentimen, joka vaimentaa vedestä syntyvää energiaa.   

Lopuksi käsittelemme kavitaatiota, jota syntyy yleensä staattisen vedenkorkeuden alenemisen ja veden korkean lämpötilan seurauksena. Kun veden pinnankorkeus laskee, myös tulopaine laskee. Jos samanaikaisesti pumpulta vaaditaan suurta virtaamaa, voi vesi alkaa kiehua. Kiehuvassa vedessä nopeasti muodostuvat ja luhistuvat ilmakuplat voivat rikkoa pumpun, jos ongelmaan ei puututa nopeasti. 

Jos kavitaatiota ilmenee, pumppu kannattaa laskea syvemmälle kaivoon, jotta tulopaine pysyy riittävänä ja virtaama hidastuu.

Useat eri tekijät voivat lyhentää pumpun käyttöikää. Niiden valvonta ja ennaltaehkäisy kannattaa, jotta pumppu kestää mahdollisimman kauan toimintakuntoisena. Samalla myös huolto- ja korjauskulut pysyvät kurissa.  

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 5
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 25 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Keskitasoinen