Pohjaveden pumppaus

17 - Pohjaveden pumppaus

Tässä koulutuksessa kerrotaan olennaisimmat tiedot pohjavedenotosta, pumpun mitoituksesta, hyötysuhteen optimoinnista, tuoton säätämisestä sekä järjestelmän käyttöikää pidentävistä toimenpiteistä.

Aloita kurssi

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 5
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 25 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Keskitasoinen

Kurssit

00:04:27

Johdanto pohjaveden pumppaukseen

Tässä koulutuksessa tutustumme kaivon perustamiseen ja tehokkaan pumppauksen edellytyksiin.

00:04:24

Pohjavesijärjestelmien pumppujen mitoitus

Tutustu kaivoon asennettavien pumppujen mitoitukseen. Oikealla mitoituksella varmistetaan optimaalinen tuotto sekä pitkä käyttöikä.

00:04:38

Korkean hyötysuhteen ylläpitäminen vedenottojärjestelmissä

Tutustu yleisimpiin hyötysuhdetta heikentäviin tekijöihin ja niiden vaikutusten ehkäisemiseen.

00:03:09

Vedenottojärjestelmien tuoton säätäminen

Tutustu ylimitoitettujen pumppujen tuoton säätövaihtoehtoihin sekä niiden hyötyihin ja haittoihin.

00:05:18

Pumpun käyttöIän pidentäminen

Tässä koulutuksessa tutustutaan tapoihin, joilla voit pidentää pumppujen ja moottorien käyttöikää.

Testaa tietosi

Vastaa muutamaan kysymykseen testataksesi oppimasi