Vedenottojärjestelmien tuoton säätäminen

Tutustu ylimitoitettujen pumppujen tuoton säätövaihtoehtoihin sekä niiden hyötyihin ja haittoihin.

Jos pumppu on alimitoitettu eikä siten pysty tuottamaan tarvittavaa virtaamaa tai painetta, tuoton lisääminen on hankalaa. Yleensä ainoa vaihtoehto onkin pumpun vaihtaminen. Jos pumppu on puolestaan liian suuri, toimintaa voidaan optimoida monella tavalla säätämällä virtaamaa ja painetta.

Tässä videossa tutustumme toiminnan säätövaihtoehtoihin sekä niiden hyötyihin ja haittoihin.

Aloitetaan tehokkaimmasta ratkaisusta eli nopeuden säädöstä. Kun järjestelmään asennetaan taajuusmuuttaja ja esimerkiksi paineanturi, pumpun nopeutta voidaan säätää automaattisesti tarpeeseen sopivaksi, jolloin pumppu tuottaa aina optimaalisen paineen ja virtaaman.

Energiansäästöt ovat huomattavat, kun pumppu ei käy tarpeeseen nähden liian suurella nopeudella, kuten se tekisi vakionopeussäädöllä. Jos nopeutta hidastetaan esimerkiksi 10 %:a, energiaa säästyy lähes 30 %:a, sillä tehontarve pienenee kolminkertaisesti nopeuteen verrattuna.

Taajuusmuuttaja takaa luotettavan tuoton ja energiatehokkaan toiminnan. Siinä on myös sisäänrakennettu pumpun- ja moottorinsuoja. Se suojaa järjestelmää sähköverkon ylikuormitustiloilta, kuten jännitepiikeiltä, yli- ja alijännitteeltä sekä vaihe-eroilta.

Pumpun tuottoa voidaan säätää tehokkaasti myös venttiilien avulla. Kuristusventtiili hidastaa virtaamaa lisäämällä järjestelmän kitkaa. 

Energiatehokkuuden kannalta tämä ei kuitenkaan ole kovin järkevä ratkaisu, sillä venttiili ottaa tarvittavan säätöpaineen virtaamasta, jota pumppu pyrkii tuottamaan virtaaman rajoituksesta huolimatta.

Se vastaa tilannetta, jossa auton kaasupoljin painetaan pohjaan ja samanaikaisesti yritetään hidastaa nopeutta jarruttamalla.

Pumpun tuottoa voidaan säätää myös muokkaamalla juoksupyörää. Pienentämällä juoksupyörän halkaisijaa pienennetään samalla virtaamaa ja painetta.

Juoksupyörän läpimitan muuttaminen on melko hintava ratkaisu, mutta sen myötä virtaama ja paine pienenevät tehokkaasti. Huomaa kuitenkin, että juoksupyörien koon muuttamisen jälkeen siirtyminen alkuperäiseen läpimittaan ei enää onnistu. Jos järjestelmä vaatii myöhemmin korkeamman paineen, pumppu – tai ainakin juoksupyörä – on vaihdettava uuteen.   

Kuten tässä videossa on kerrottu, pumpun tuottoa voidaan säätää:

• säätämällä nopeutta
• kuristusventtiilin avulla
• ja muuttamalla juoksupyörän läpimittaa

Kaikki nämä ovat toimivia säätötapoja, mutta niiden käyttökustannukset ja energiatehokkuus vaihtelevat. 

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 5
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 25 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Keskitasoinen