Moottorinsuojalaitteet

Tutustu pumppujen suojalaitteisiin ja miksi niitä kannattaa käyttää.


Suojaa moottorisi yllättäviltä rikkoutumisilta ja kalliilta korjauksilta asentamalla siihen sopiva suojalaite. Moottorinsuoja sekä valvoo että suojaa moottoria. Tässä on Grundfosin moottorinsuojalaite: MP204.

Kun suojalaite on käytössä, se välittää valvontatiedot johdollisen RS485-yhteyden kautta Grundfosin ohjauspaneeliin, jolla voidaan säätää jopa kuutta pumppua. Tiedot voidaan välittää ohjausjärjestelmästä edelleen esimerkiksi kaukovalvontajärjestelmään kuvassa näkyviä tiedonsiirtoprotokollia käyttämällä.

Jos käytössä on vain yksi pumppu, MP204:n antamat valvontatiedot voidaan välittää CIU-tiedonsiirtomoduulilla ulkoiseen säätimeen, kuten ohjelmoitavaan logiikkaan kuvassa näkyviä tiedonsiirtoprotokollia käyttämällä.

Tämä suojalaite soveltuu kaikkiin vaihtovirralla toimiviin sähkömoottoreihin, joiden virta on korkeintaan 999 ampeeria ja teho korkeintaan 700 hv eli 520 kilowattia, jännitteestä riippuen.

Tässä taulukossa kerrotaan moottorien valvontaan ja suojaukseen liittyvistä parametreista.

Valvontaparametreja ovat mm:

• Eristysvastus
• Moottorin lämpötila, sis. PT- ja PTC-termistorit
• Virta, True RMS
• Virtaepäsymmetria
• Jännite, True RMS
• Tehonkulutus
• Vaihejärjestys
• Harmoniset  yliaaltojännitteet
• Tehokerroin
• Yksivaihemoottorien käynnistys- ja käyntikondensaattorien kapasitanssi
• Kuittauksen jälkeiset käyttötunnit ja käyttötunnit yhteensä
• Kuittauksen jälkeiset käynnistyskerrat ja käynnistyskerrat yhteensä
• Kuittauksen jälkeinen energiankulutus kilowattitunteina ja energiankulutus yhteensä

Suojausparametreja ovat mm:

• Lämpötila
• Alikuorma/kuivakäynti
• Ylijännite
• Alijännite
• Vaihe-epäsymmetria/vaihekatkos/puuttuva vaihe
• Ylikuormitus
• Vialliset kondensaattorit

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 0
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 0 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Perustiedot