Moottorinsuojat ja moottorivikojen yleisimmät syyt

<
>

Moottorinsuojat ja moottorivikojen yleisimmät syyt

Tässä koulutuksessa tutustumme moottorivikojen yleisimpiin syihin.

Grundfos Ecademy

Moottorit ja moottorinsuojat
Moottorinsuojat ja moottorivikojen yleisimmät syyt

Moottorinsuojat

Moottoriin kannattaa aina asentaa suojalaite estämään yllättävät rikkoutumiset. Suojalaitteen avulla voidaan välttää kalliit korjaukset ja seisokkien aiheuttamat välilliset kustannukset.

Sähköjärjestelmän suojaus

Sulakkeet tai suojareleet suojaavat sähköjärjestelmää moottorin oikosulkutilanteessa.
Laki ja pakolliset turvallisuusmääräykset edellyttävät sähköjärjestelmän suojausta.

Ulkoinen moottorinsuoja

Saatavana on useita erityyppisiä ylivirtareleitä, jotka asennetaan ennen moottoria. Releet valvovat yhtä tai useampaa parametria. Yleisin valvottava kohde on moottorin virta. Kun arvo ylittää asetetun rajan, rele katkaisee moottorin virransyötön.

Sisäänrakennettu moottorinsuoja

Sisäänrakennettu terminen ylikuormitussuoja estää moottorin vaurioitumisen ja rikkoutumisen.  Sisäänrakennettu moottorinsuoja edellyttää aina ulkoista johdonsuojakatkaisinta.

Moottorivaurioiden yleisimmät syyt

Moottorivauriot johtuvat usein sähköverkon jännitteen laadusta tai moottorin käämityksen lämpötilan hitaasta tai äkillisestä kohoamisesta.

Sähköverkon jännitteen laatupoikkeamat

Sähköverkon jännitteen laatupoikkeamat aiheutuvat yli- ja alijännitteestä, jännitteen epäsymmetriasta tai taajuus- tai tehopiikkien aiheuttamasta virran heilahtelusta.

Hidas lämpötilan nousu

Jos moottorin käämityksen lämpötila nousee hitaasti, syynä voivat olla sähköverkon jännitteen huono laatu, puutteellinen jäähdytys, liian korkea ympäristön lämpötila, nesteen lämpötilan nousu tai usein toistuvat käynnistykset suurilla hitausvoimilla. Nämä syyt ovat suhteellisen yleisiä moottoreissa.

Jos moottorin käämityksen lämpötila nousee hitaasti, moottori voi palaa.

Nopea lämpötilan nousu

Moottorin käämityksen lämpötila voi nousta nopeasti jopa alle minuutissa huoneenlämpötilasta rikkoutumiseen, jos roottori jumittuu tai vaihe katkeaa. Jos moottorin käämityksen lämpötila nousee nopeasti, moottorin käämitykset voivat palaa.

Grundfos Ecademy
www.grundfos.fi