Teollisuuden veden uudelleenkäyttö

34 - Teollisuuden veden uudelleenkäyttö

Tällä kurssilla saat kattavan yleiskuvan teollisuuden veden uudelleenkäytöstä ja erityyppisistä teollisuusprosesseista. Lopuksi kerromme mitä etuja älykkäät ratkaisut tuovat veden kierrätysprosesseihin.

Aloita kurssi

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 4
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 25 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Edistyneille

Kurssit

00:04:13

Johdanto teolliseen veden uudelleenkäyttöön ja sen hyödyntämiseen teollisuusprosesseissa

Tutustu teollisuuden vesiprosesseihin ja siihen, miksi monien teollisuudenalojen prosesseissa panostetaan veden kierrätykseen.

00:06:24

Veden uudelleenkäytön vaatimusten selvittäminen vesimatriisin ja erityyppisten teollisuusprosessien perusteella

Tutustu teollisuuden jäteveden eri tyyppeihin ja siihen, mitä edellytyksiä ne asettavat veden laadulle ja veden kierrätykselle

00:06:47

Älykkäiden ultrasuodatusratkaisujen edut teollisessa jätevedenkäsittelyssä

Lue lisää eduista, joita älykkät ratkaisut tuovat veden uudelleenkäyttöön erityisesti ultrasuodatuksella tapahtuvassa hiukkasten poistossa.

00:06:54

Älykkään käänteisosmoosiratkaisun edut murtoveden käsittelyssä

Tutustu käänteisosmoosin perusperiaatteisiin, sen tärkeimpiin toimintoihin, sen tehokkuuteen liuenneiden kiinteiden aineiden poistamisessa vedestä sekä siihen, miten voit lisätä tehokkuutta samalla kun vähennät monimutkaisuutta älykkään CRE-pumpun avulla.

Testaa tietosi

Vastaa muutamaan kysymykseen testataksesi oppimasi