Teollinen veden uudelleenkäyttö

34 - Teollinen veden uudelleenkäyttö

Tällä kurssilla saat kattavan yleiskuvan teollisesta veden uudelleenkäytöstä ja erityyppisistä teollisuusprosesseista. Lopuksi kerromme mitä etuja älyratkaisut tuovat veden uudelleenkäytön järjestelmiin.

Aloita kurssi

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 5
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 25 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Edistyneille

Kurssit

00:04:15

Johdanto teolliseen veden uudelleenkäyttöön ja sen hyödyntämiseen teollisuusprosesseissa

Tutustu teollisen vedenkäsittelyn käyttökohteisiin ja siihen, miksi monien teollisuudenalojen prosesseissa panostetaan veden uudelleenkäyttöön.

00:04:03

Veden uudelleenkäytön vaatimusten selvittäminen vesimatriisin ja erityyppisten teollisuusprosessien perusteella

Tutustu jäteveden eri tyyppeihin ja teollisuusprosesseihin ja siihen, mitä edellytyksiä ne asettavat veden laadulle ja veden uudelleenkäyttöjärjestelmälle

00:06:42

Hiukkasten ultrasuodatuksen älyratkaisujen edut teollisessa jätevedenkäsittelyssä

Lue lisää eduista, joita älyratkaisut tuovat veden uudelleenkäyttöön erityisesti ultrasuodatuksella tapahtuvassa hiukkasten poistossa.

00:06:48

Käänteisosmoosiin perustuvan älyratkaisun edut murtoveden käsittelyssä

Lue lisää eduista, joita älyratkaisut tuovat murtoveden käsittelyyn ja käänteisosmoosilla tapahtuvaan liuenneiden kiintoaineiden poistamiseen.

00:04:09

Vedenkäsittely jäähdytystorneissa

Tutustu siihen, miten älykkäillä veden uudelleenkäyttöratkaisuilla voidaan vähentää energian- ja vedenkulutusta jäähdytystorneissa.

Testaa tietosi

Vastaa muutamaan kysymykseen testataksesi oppimasi