Pohjavesi Miksi pohjavesi on niin hyödyllinen luonnonvara?

Kun vesi siirtyy maakerrosten läpi, se puhdistuu luonnollisella tavalla. Näiden maakerrosten puhdistusvaikutus riippuu kuitenkin maaperän geologisista olosuhteista. Tässä videossa professori Anders Vest Christiansen kertoo siitä, miksi pohjavesi on niin tärkeä luonnonvara.

Pohjavesi on monella tapaa tärkeä luonnonvara.  

Se on olennainen osa veden kiertokulkua  sekä jokien ja järvien makean veden tuotantoa  ja ratkaisevan tärkeää eläimille ja kasvillisuudelle.  

Pohjavesi puhdistaa pintavettä luonnollisten prosessien kautta.  Pohjavesi on tärkeä makean veden muodostumiselle  veden tarpeen kasvaessa maailmassa.  

Kun vesi imeytyy maakerrosten läpi,  se suodattuu ja puhdistuu luonnollisten prosessien seurauksena.  

Puhdistusta tapahtuu useissa eri muodoissa.  

Mekaaninen puhdistus erottelee suuret kiintoaineet,  jolloin mm. raudan kaltaiset yhdisteet erottuvat ja jäävät hiekanjyvien pintaan.  Vedessä on myös bakteereja,  jotka ovat vuorovaikutuksessa vedessä olevien yhdisteiden kanssa.  

Osa bakteereista on vuorovaikutuksessa veden orgaanisten yhdisteiden kanssa  hajottaen ne yksinkertaisempiin muotoihin.  Lopuksi niistä muodostuu hiilidioksidia ja vettä.  

Kemialliset prosessit ja kemiallinen ympäristö vaikuttavat veden koostumukseen.  

Anaerobiset olosuhteet, joissa huokosten pinnalla ei ole vapaata happea,  tuhoavat tehokkaasti kolibakteerin kaltaisia haitallisia bakteereita.  

Puhdistus alkaa siitä hetkestä, kun vesi saavuttaa maanpinnan.  Prosessin tehokkuus riippuu kuitenkin kiviaineksesta, maaperästä ja sedimentistä,  joiden läpi vesi siirtyy.  

Yhdisteiden hajottamisessa tarvittavien bakteerien aktiivisuuden kannalta  tärkein tekijä on kuitenkin aika.  

Mitä pidempi aika, sitä täydellisempää on hajoaminen.  Puhdistusvaikutus on vähäisempi mitä karkeampaa maaperä on,  koska vesi virtaa silloin nopeammin kuin savisessa maaperässä,  jossa vesi virtaa hitaammin.  

Ohut, saviperäinen maakerros  suojaa syvemmällä olevaa, vettä sitovaa hiekkakerrosta,  jolloin haitalliset aineet eivät pääse imeytymään maan pinnalta.  

Maaperä siis puhdistaa vettä tehden siitä turvallisen ja arvokkaan luonnonvaran.  

Tämän lisäksi pohjavedellä on myös tärkeä merkitys vesihuollon kannalta.  

Pintavesivarantoja hyödynnetään laajalti sekä kastelussa että talousvetenä.  

Nämä varastot ovat kuitenkin vaarassa kuivua kuivien kausien pitkittyessä,  kuten tapahtui hiljattain Kapkaupungissa.  Pohjavesi reagoi puolestaan hitaasti ja viiveellä  sademäärien vuosittaisiin vaihteluihin.  

Pohjavettä voidaan käyttää turvallisin mielin  talousveden lähteenä kuivina kausina.  

Alueilla, joilla makean veden tuotanto perustuu pääasiassa pintaveteen,  pohjavesivarannoilla voidaan merkittävästi kompensoida vedentuotantoa kuivina aikoina.  

Pohjavedellä on siis suuri merkitys veden luonnollisen kiertokulun kannalta.  

Se myös puhdistaa vettä erittäin tehokkaasti.  

Pohjavettä voidaan näin ollen hyödyntää kestävänä vesivarantona kuivilla alueilla.  

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 5
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 25 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Perustiedot