Νέα

Η Οδηγία WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Η Grundfos καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παρέχει φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν στους πελάτες μας την ευκαιρία να μειώσουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τα οποία συνδυάζουν υψηλά επίπεδα απόδοσης αλλά και περιβαλλοντική ευθύνη σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής τους.

Η Οδηγία WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), αφορά την ανακύκλωση απορριμμάτων από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η Grundfos Ελλάς ΑΕΒΕ σε συμμόρφωση με την οδηγία ξεκίνησε μία εκστρατεία για την ενημέρωση των υπαλλήλων, συνεργατών και των πελατών της σχετικά με τις διαδικασίες ανακύκλωσης που προβλέπει και σύμφωνα με αυτή θα αποτυπώνει το τέλος ανακύκλωσης των προϊόντων σε έντυπα και παραστατικά και όπου αυτό εφαρμόζεται.

Η οδηγία είναι ιδιαίτερα σημαντική όχι τόσο για την ανάκτηση υλικών, αλλά κυρίως για τη διαχείριση των επικίνδυνων υλικών που περιέχονται στις περισσότερες συσκευές. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί την ανακύκλωση των απορριμμάτων από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε πιστοποιημένα εργοστάσια όπου ανακτώνται υλικά όπως ο χαλκός, ο χρυσός, ο ασήμι κ.λπ. και αποτρέπεται η διαρροή επικίνδυνων βαρέων μετάλλων όπως ο μόλυβδος, ο υδράργυρος, το κάδμιο, το χρώμιο κ.λπ.

Ένα μεγάλο βήμα προς την προστασία του περιβάλλοντος και για έναν κόσμο χωρίς απόβλητα!