4 ερωτήσεις Προχωρημένο

Test του ECADEMY

12 - Εφαρμογή αναλογικής πίεσης σε συστήματα ενίσχυσης πίεσης νερού

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  4 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  3 of 4 Προχωρημένο

Στο παράδειγμα που παρατίθεται, ποια είναι η συγκεκριμένη απώλεια πίεσης των σωληνώσεων;

Ερώτηση  4 of 4 Προχωρημένο

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  12 - Εφαρμογή αναλογικής πίεσης σε συστήματα ενίσχυσης πίεσης νερού

Επιτευχθέντα σήματα:

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  12 - Εφαρμογή αναλογικής πίεσης σε συστήματα ενίσχυσης πίεσης νερού test this time

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Correct
Q: Τι καθορίζει το απαιτούμενο μανομετρικό ύψος ή την πίεση της αντλίας;
A: Η απώλεια στατικής και δυναμικής πίεσης καθώς και η απαιτούμενη πίεση στη βρύση.
Correct
Q: Τι χαρακτηρίζει τον γραμμικά αναλογικό έλεγχο πίεσης;
A: Η αντλία ενίσχυσης πίεσης προσαρμόζει την απόδοσή της σύμφωνα με την παροχή
Correct
Q: Στο παράδειγμα που παρατίθεται, ποια είναι η συγκεκριμένη απώλεια πίεσης των σωληνώσεων;
A: 450pa/m
Correct
Q: Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό για τις απώλειες στατικής πίεσης;
A: Είναι ανεξάρτητες από την παροχή