4 ερωτήσεις Προχωρημένο

Test του ECADEMY

12 - Εφαρμογή αναλογικής πίεσης σε συστήματα ενίσχυσης πίεσης νερού

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  4 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  1 of 4 Προχωρημένο

1 Στο παράδειγμα που παρατίθεται, ποια είναι η συγκεκριμένη απώλεια πίεσης των σωληνώσεων;

Ερώτηση  2 of 4 Προχωρημένο

2 Στο παράδειγμα που παρατίθεται, πόση ενέργεια εξοικονομείται όταν το σύστημα ενίσχυσης πίεσης νερού λειτουργεί στο πρόγραμμα ελέγχου αναλογικής πίεσης;

Ερώτηση  4 of 4 Προχωρημένο

4 Στο παράδειγμα που παρατίθεται, ποια είναι η ετήσια κατανάλωση ρεύματος όταν το σύστημα λειτουργεί στο πρόγραμμα σταθερής πίεσης;

Ερώτηση  4 of 4 Προχωρημένο

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  12 - Εφαρμογή αναλογικής πίεσης σε συστήματα ενίσχυσης πίεσης νερού

Επιτευχθέντα σήματα:

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  12 - Εφαρμογή αναλογικής πίεσης σε συστήματα ενίσχυσης πίεσης νερού test this time

Correct
01.
Q: Στο παράδειγμα που παρατίθεται, ποια είναι η συγκεκριμένη απώλεια πίεσης των σωληνώσεων;
A: 450pa/m
Correct
02.
Q: Στο παράδειγμα που παρατίθεται, πόση ενέργεια εξοικονομείται όταν το σύστημα ενίσχυσης πίεσης νερού λειτουργεί στο πρόγραμμα ελέγχου αναλογικής πίεσης;
A: Περισσότερο από 30%
Correct
03.
Q: Τι καθορίζει το απαιτούμενο μανομετρικό ύψος ή την πίεση της αντλίας;
A: Η απώλεια στατικής και δυναμικής πίεσης καθώς και η απαιτούμενη πίεση στη βρύση.
Correct
04.
Q: Στο παράδειγμα που παρατίθεται, ποια είναι η ετήσια κατανάλωση ρεύματος όταν το σύστημα λειτουργεί στο πρόγραμμα σταθερής πίεσης;
A: 25,100 kWh