Σχετικά με τις αντλίες και τους δύο κύριους τύπους

Σχετικά με τις αντλίες και τους δύο κύριους τύπους

Μία σύντομη γενική εισαγωγή σχετικά με το θετικό εκτόπισμα και τις φυγοκεντρικές αντλίες.