Σχετικά με τις αντλίες και τους δύο κύριους τύπους

Μία σύντομη γενική εισαγωγή σχετικά με το θετικό εκτόπισμα και τις φυγοκεντρικές αντλίες.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 5
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 15 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Αρχικό