Βρείτε στοιχεία ΒΙΜ γρήγορα

Μάθετε πώς μπορείτε να βρίσκετε στοιχεία BIM γρήγορα χρησιμοποιώντας το Grundfos Product Center

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 8
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 12 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Αρχικό