3 ερωτήσεις Αρχικό

Test του ECADEMY

80 - Έγγραφα και συγκεκριμένες αναζητήσεις στο GPC

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  3 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  1 of 3 Αρχικό

Ποιον από τους παρακάτω τύπους εγγράφων προϊόντων δεν μπορείτε να κατεβάσετε από το Grundfos Product Center;

Ερώτηση  3 of 3 Αρχικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  80 - Έγγραφα και συγκεκριμένες αναζητήσεις στο GPC

Επιτευχθέντα σήματα:

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  80 - Έγγραφα και συγκεκριμένες αναζητήσεις στο GPC test this time

Correct
Q: Ποιον από τους παρακάτω τύπους εγγράφων προϊόντων δεν μπορείτε να κατεβάσετε από το Grundfos Product Center;
A: Βίντεο προϊόντων
Correct
Q: Ποιες πληροφορίες απαιτούνται για την έναρξη της αναζήτησής σας για ανταλλακτικά;
A: Το όνομα ή ο αριθμός προϊόντος και, στη συνέχεια, το έτος παραγωγής
Correct
Q: Πού μπορείτε να βρείτε τις επιλογές BIM για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν;
A: Στη σελίδα προδιαγραφών του σχετικού προϊόντος – κάντε κλικ στην καρτέλα BIM