Ένας οδηγός βήμα προς βήμα σε The Energy Check mobile app

Ελάτε μαζί μας καθώς σας ξεναγούμε σε κάθε στάδιο της εφαρμογής Ενεργειακού Ελέγχου, δείχνοντάς σας πώς να δημιουργήσετε έργα, να εισάγετε δεδομένα αντλίας και πολλά άλλα.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 3
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 12 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Αρχικό