Εισαγωγή στον κυκλοφορητή ALPHA3

Μάθετε πώς η ενσωματωμένη σύνδεση Bluetooth διαφοροποιεί τον ALPHA3 από τους άλλους κυκλοφορητές της σειράς Grundfos και ενημερωθείτε για τις εφαρμογές στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 3
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 20 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Αρχικό