Πώς να χρησιμοποιήσετε την Grundfos GO Remote στην εγκατάσταση του ALPHA3

Σε αυτήν την ενότητα, θα ασχοληθούμε με τις εφαρμογές GO Remote και GO Balance από πρακτική άποψη και θα σας δείξουμε πώς λειτουργούν.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 3
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 20 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Αρχικό