Εισαγωγή στην Άντληση Υπόγειων Υδάτων

Βασικές έννοιες σχετικά με την κατασκευή μίας γεώτρησης και τι πρέπει να λάβετε υπόψη σας για να εξασφαλίσετε αποτελεσματική απόδοση.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 5
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 25 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό