Ειδικοί Grundfos στη Βιομηχανική Επεξεργασία Νερού

73 - Ειδικοί Grundfos στη Βιομηχανική Επεξεργασία Νερού

Γνωρίστε τους δύο ειδικούς μας καθώς σας ξεναγούν στις προκλήσεις της επεξεργασίας βιομηχανικών ακάθαρτων υδάτων και στο πόσο σημαντική είναι η επαναχρησιμοποίηση του νερού στη βιομηχανία.

Ξεκινήστε το μάθημα

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 3
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 15 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό

Επισκόπηση μαθήματος

00:04:21

Γιατί να επαναχρησιμοποιούμε το Νερό στη Βιομηχανία

Ανακαλύψτε γιατί είναι τόσο σημαντική η επαναχρησιμοποίηση του νερού για βιομηχανικούς σκοπούς.

00:03:59

Τα βιομηχανικά ακάθαρτα ύδατα όπως τα ξέρουμε

Εξερευνήστε τα βιομηχανικά ακάθαρτα ύδατα και μάθετε για τη σημασία της ποιότητας του νερού και τις διαφορετικές μεθόδους επεξεργασίας.

00:04:25

Επαναχρησιμοποίηση νερού - Από εξαρτήματα σε συστήματα

Ενημερωθείτε για τις διάφορες προκλήσεις επεξεργασίας νερού και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν όταν επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε ολόκληρα τα συστήματα αντί στα ξεχωριστά εξαρτήματα.

Ελέγξτε τις Γνώσεις σας

Απαντήστε σε μερικές ερωτήσεις για να δείτε τι έχετε μάθει