Παράδειγμα εφαρμογής: Πώς απέδειξε η αντλία Grundfos SP ότι είναι η ιδανική αντλία αντικατάστασης

Μάθετε πώς μία αμερικανική εταιρία γεωτρήσεων επωφελήθηκε αντικαθιστώντας μία συμβατική υποβρύχια αντλία με την υποβρύχια αντλία Grundfos SQ και μάθετε για τις εφαρμογές όπου μία αντλία SQ/SQE είναι η ιδανική λύση.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 7
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 40 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό