Παράδειγμα εφαρμογής: Πώς απέδειξε η αντλία Grundfos SP ότι είναι η ιδανική αντλία αντικατάστασης

Παράδειγμα εφαρμογής: Πώς απέδειξε η αντλία Grundfos SP ότι είναι η ιδανική αντλία αντικατάστασης

Μάθετε πώς μία αμερικανική εταιρία γεωτρήσεων επωφελήθηκε αντικαθιστώντας μία συμβατική υποβρύχια αντλία με την υποβρύχια αντλία Grundfos SQ και μάθετε για τις εφαρμογές όπου μία αντλία SQ/SQE είναι η ιδανική λύση.