Εισαγωγή στις υποβρύχιες αντλίες για εφαρμογές οικιακής χρήσης

Γνωρίστε τη σειρά υποβρύχιων αντλιών 3" και 4" για εφαρμογές υπόγειων υδάτων οικιακής χρήσης και μάθετε τη διαφορά μεταξύ των μοντέλων.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 7
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 40 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό