Διαστασιολόγηση αντλίας και εγκατάσταση σε εφαρμογές υπόγειων υδάτων οικιακής χρήσης

Μάθετε τα βασικά της διαστασιολόγησης και εγκατάστασης των υποβρύχιων αντλιών για εξαγωγή υπόγειου ύδατος οικιακής χρήσης και γιατί η σωστή διαστασιολόγηση είναι τόσο σημαντική.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 7
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 40 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό