Χαρακτηριστικά προστασίας SQ/SQE: Προστασία κατά της ξηρής λειτουργίας

Χαρακτηριστικά προστασίας SQ/SQE: Προστασία κατά της ξηρής λειτουργίας

Μάθετε για την ενσωματωμένη προστασία κατά της ξηρής λειτουργίας της SQ/SQE και τα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρει τόσο στον εγκαταστάτη όσο και στον ιδιοκτήτη κατοικίας.