Χαρακτηριστικά προστασίας SQ/SQE: Προστασία κατά της ξηρής λειτουργίας

Μάθετε για την ενσωματωμένη προστασία κατά της ξηρής λειτουργίας της SQ/SQE και τα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρει τόσο στον εγκαταστάτη όσο και στον ιδιοκτήτη κατοικίας.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 7
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 40 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό