Χαρακτηριστικά προστασίας SQ/SQE: Προστασία Τάσης

Χαρακτηριστικά προστασίας SQ/SQE: Προστασία Τάσης

Ανακαλύψτε τώρα πώς μία SQ/SQE προσαρμόζει τη λειτουργία της σύμφωνα με την εκάστοτε τάση τροφοδοσίας, με αποτέλεσμα ο εγκαταστάτης να μην χρειάζεται πλέον να κάνει τόσες πολλές επισκέψεις σέρβις και ο ιδιοκτήτης κατοικίας να έχει μία αντλία με μεγάλη διάρκεια ζωής.