Εισαγωγή στα Συμφωνητικά Σέρβις Grundfos

70 - Εισαγωγή στα Συμφωνητικά Σέρβις Grundfos

Δεν είναι μυστικό ότι οι αντλίες χρειάζονται κατά διαστήματα σέρβις ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή τους απόδοση. Στη συνέχεια, θα σας κάνουμε μια εισαγωγή στα Συμφωνητικά Σέρβις και στις διάφορες στρατηγικές σέρβις.

Ξεκινήστε το μάθημα

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 1
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 8 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Αρχικό

Επισκόπηση μαθήματος

00:05:13

Μία βασική εισαγωγή στα Συμφωνητικά Σέρβις

Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα σύναψης ενός Συμφωνητικού Σέρβις με τη Grundfos και κάνετε μια επισκόπηση των διαφορετικών στρατηγικών σέρβις.

Ελέγξτε τις Γνώσεις σας

Απαντήστε σε μερικές ερωτήσεις για να δείτε τι έχετε μάθει