Κόστος Κύκλου Ζωής: Παράδειγμα εφαρμογής: Ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη

<
>
module-2-life-cycle-costs-case-example-master

module-2-life-cycle-costs-case-example-master

Μέγεθος αρχείου : 441 KB   Αριθμός σελίδων : 8