Κόστος Κύκλου Ζωής - Προγράμματα ελέγχου

Μάθετε για τέσσερα προγράμματα ελέγχου και βρείτε ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 3
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 6 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό