Εισαγωγή στο κόστος κύκλου ζωής

Εισαγωγή στο κρυφό κόστος ενός αντλητικού συστήματος.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 3
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 6 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό