Γενική εισαγωγή στους βρόχους ανάμειξης

Δείτε μια επισκόπηση της θεωρίας που υπάρχει πίσω από τους βρόχους ανάμειξης και μάθετε για τους διάφορους σχεδιασμούς και τις διαφοροποιήσεις τους.

Όσον αφορά τον έλεγχο της θερμοκρασίας παροχής, οι βρόχοι ανάμειξης είναι κρίσιμοι. Σε αυτήν την ενότητα, σας προσφέρουμε μια γενική εισαγωγή στους βρόχους ανάμειξης, γιατί χρησιμοποιούνται και πώς σχεδιάζονται.

Θα δούμε επίσης τα διάφορα εξαρτήματα που συνιστούν τον βρόχο ανάμειξης. Ας ξεκινήσουμε.

Πρώτα απ’ όλα, τα συστήματα βρόχων ανάμειξης πρέπει να ρυθμίζουν τη θερμότητα παροχής του νερού.

Αποτελούνται από την κύρια και τη δευτερεύουσα πλευρά. Η παροχή στην κύρια πλευρά ελέγχεται από τη βαλβίδα, και η παροχή στη δευτερεύουσα πλευρά ελέγχεται από την αντλία. Με απλά λόγια, η βασική αρχή του βρόχου ανάμειξης είναι η ανάμειξη του κύριου νερού με το νερό επιστροφής σε σωστή αναλογία για την επίτευξη της απαιτούμενης θερμοκρασίας παροχής.

Ποιος ο λόγος χρήσης βρόχου ανάμειξης; Ένας από τους κύριους λόγους είναι ότι ο βρόχος ανάμειξης μπορεί να χωρίζει σε ζώνες τη θερμοκρασία στα κτίρια. Συνήθως, τα μεγαλύτερα κτίρια χωρίζονται σε ζώνες. Και όλες έχουν διαφορετικές ανάγκες. Έτσι, αν ένα τμήμα του κτιρίου εκτίθεται λιγότερο στον ήλιο, αυτό το τμήμα του κτιρίου μπορεί να χρειάζεται περισσότερη θέρμανση.

Παρομοίως, μπορεί να εξαρτάται από τη μέση χρήση – τα γραφεία χρησιμοποιούνται κυρίως από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, ενώ μια εμπορική περιοχή χρησιμοποιείται και τα σαββατοκύριακα. Για τον έλεγχο της θερμοκρασίας παροχής μιας ζώνης, απαιτείται βρόχος ανάμειξης.

Καθώς η εγκατάσταση θέρμανσης κάθε ζώνης αποτελείται από σώματα, ενδοδαπέδια θέρμανση ή κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, όλα απαιτούν διαφορετική θερμοκρασία παροχής. Επιπλέον, με την αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας, όπου η θερμοκρασία παροχής ρυθμίζεται σύμφωνα με την εξωτερική θερμοκρασία, οι απώλειες θερμότητας τυπικά θα μειωθούν, αυξάνοντας έτσι την εξοικονόμηση ενέργειας έως 5-10%.

Έτσι, με την αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας, μπορείτε να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή άνεση με τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Υπάρχουν διάφοροι βρόχοι ανάμειξης. Οι δύο πιο συνηθισμένοι είναι κύκλωμα έγχυσης υπό πίεση με δίοδη βαλβίδα, και κύκλωμα ανάμειξης χωρίς πίεση με τρίοδη βαλβίδα. Ας ρίξουμε μια πιο κοντινή ματιά.

Σε ένα κύκλωμα έγχυσης υπό πίεση με δίοδη βαλβίδα, η κύρια αντλία τυπικά θα ωθεί νερό μέσα στον βρόχο ανάμειξης μέσω της βαλβίδας από την κύρια πλευρά. Σε ένα κύκλωμα ανάμειξης χωρίς πίεση με τρίοδη βαλβίδα, η αντλία είναι στη δευτερεύουσα πλευρά, και από εκεί, τυπικά θα αναρροφά νερό στον βρόχο ανάμειξης διαμέσου της βαλβίδας όταν είναι ανοιχτή. Τώρα που είδαμε γενικά τα διάφορα κυκλώματα, θα σας παρουσιάσουμε τα εξαρτήματα ενός συστήματος βρόχου ανάμειξης.

Πρώτα απ' όλα, έχετε τη βαλβίδα ελέγχου. Αυτή η βαλβίδα ρυθμίζει το μέσο κυκλοφορίας και έτσι ελέγχει τη θερμοκρασία παροχής. Μετά, υπάρχει η βαλβίδα εξισορρόπησης. Η εξισορρόπηση στην κύρια πλευρά βοηθά την αποφυγή μειωμένης παροχής μεταξύ ζωνών, συμβάλλοντας στη βέλτιστη ΔΤ μεταξύ τροφοδοσίας και επιστροφής. Μετά, υπάρχει ο ελεγκτής διαφορικής πίεσης. Σε συστήματα μεταβλητής παροχής, υπάρχει μεταβαλλόμενη πίεση στην κύρια πλευρά. Έτσι, αν η πίεση αυξηθεί πάνω από την επιθυμητή πίεση, ο ελεγκτής διαφορικής πίεσης θα διασφαλίσει ότι θα λαμβάνετε τον όγκου νερού για τον οποίο διαστασιολογήσατε τον βρόχο ανάμειξης. Επόμενο είναι οι βαλβίδες αντεπιστροφής. Απλώς, η δουλειά τους είναι να αποτρέπουν την ανεπιθύμητη ανάστροφη ροή. Τέλος, υπάρχει έναν ελεγκτής και οι αισθητήρες θερμοκρασίας. Λαμβάνοντας πληροφορίες από την εφαρμογή και από τους αισθητήρες εξωτερικής θερμοκρασίας, ο ελεγκτής ελέγχει τη θερμοκρασία παροχής μέσω π.χ. μιας καμπύλης θέρμανσης. Η σύνδεση του βρόχου ανάμειξης με ένα Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίου σάς επιτρέπει τον εξ αποστάσεως έλεγχο και παρακολούθηση του συστήματός σας. Με αυτό, ολοκληρώνουμε την εισαγωγή μας στα συστήματα βρόχων ανάμειξης.

Ας ανακεφαλαιώσουμε:

  • Οι βρόχοι είναι κρίσιμοι για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας παροχής του υγρού.
  • Ελέγχοντας μεμονωμένες ζώνες ενός κτιρίου με έναν βρόχο ανάμειξης, διασφαλίζετε υψηλό επίπεδο άνεσης, ενώ η αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Υπάρχουν πολλοί τύποι εφαρμογής και υδραυλικά κυκλώματα για διαφορετικές περιστάσεις.
  • Και τέλος, ελέγχετε το σύστημα βρόχου ανάμειξης τοπικά ή εξ αποστάσεως μέσω της λύσης BMS που προτιμάτε.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 3
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 20 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό