Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του SCALA2

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του SCALA2

Κάντε μία γρήγορη ανασκόπηση των εφαρμογών, χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων του SCALA2