Διαστασιολόγηση των αντλιών σας στο GPC

78 - Διαστασιολόγηση των αντλιών σας στο GPC

Αυτό το μάθημα εξηγεί πώς το Grundfos Product Center καθιστά τις χρονοβόρες διαδικασίες, όπως διαστασιολόγηση και επιλογή αντλιών, απλές και γρήγορες, είτε ως γρήγορη διαστασιολόγηση βάσει εφαρμογής, σχεδιασμού ή οικογένειας αντλιών, διαστασιολόγηση συγκεκριμένου τομέα εφαρμογής όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ή χρησιμοποιώντας τα δικά σας κριτήρια αξιολόγησης.

Ξεκινήστε το μάθημα

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 5
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 10 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Αρχικό

Επισκόπηση μαθήματος

00:01:36

Έξυπνος και εύκολος τρόπος για τη διαστασιολόγηση αντλιών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Εξοικειωθείτε με τον έξυπνο και εύκολο τρόπο διαστασιολόγησης αντλιών για ανανεώσιμες πηγές χρησιμοποιώντας το Grundfos Product Center

00:01:17

Γρήγορη διαστασιολόγηση αντλιών βάσει εφαρμογής

Μάθετε για τη διαστασιολόγηση αντλιών βάσει εφαρμογής χρησιμοποιώντας το Grundfos Product Center

00:01:26

Γρήγορη διαστασιολόγηση βάσει σχεδιασμού

Μάθετε για τη γρήγορη διαστασιολόγηση αντλιών βάσει σχεδιασμού χρησιμοποιώντας το Grundfos Product Center

00:01:37

Γρήγορη διαστασιολόγηση βάσει οικογένειας αντλιών

Μάθετε για τη γρήγορη διαστασιολόγηση αντλιών βάσει οικογένειας αντλιών χρησιμοποιώντας το Grundfos Product Center

00:01:53

Έλεγχος των κριτηρίων αξιολόγησης κατά τη διαστασιολόγηση αντλιών

Μάθετε για τον έλεγχο των κριτηρίων αξιολόγησης κατά τη διαστασιολόγηση αντλιών χρησιμοποιώντας το Grundfos Product Center

Ελέγξτε τις Γνώσεις σας

Απαντήστε σε μερικές ερωτήσεις για να δείτε τι έχετε μάθει