6 ερωτήσεις Αρχικό

Test του ECADEMY

72 - Πίεση νερού οικιακής χρήσης

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  6 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  1 of 6 Αρχικό

1 Ποιο χαρακτηριστικό είναι απαραίτητο, σε περίπτωση που μία αντλία ενίσχυσης πίεσης εγκατασταθεί πάνω από ένα δοχείο αποθήκευσης νερού με αρνητική πίεση εισόδου;

Ερώτηση  2 of 6 Αρχικό

2 Από ποια πηγή ενδέχεται η τοπική νομοθεσία να απαγορεύει την απευθείας ενίσχυση πίεσης νερού;

Ερώτηση  3 of 6 Αρχικό

3 Πώς μπορεί να εγκατασταθεί μία αντλία για την ενίσχυση της πίεσης του νερού από μία ρηχή γεώτρηση;

Ερώτηση  4 of 6 Αρχικό

4 Γιατί είναι μια καλή ιδέα να επιλέξετε μια αντλία σταθερής πίεσης για την ενίσχυση της πίεσης του νερού του δικτύου;

Ερώτηση  6 of 6 Αρχικό

6 Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό όλων των κτηρίων κατοικιών;

Ερώτηση  6 of 6 Αρχικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  72 - Πίεση νερού οικιακής χρήσης

Επιτευχθέντα σήματα:

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  72 - Πίεση νερού οικιακής χρήσης test this time

Correct
01.
Q: Ποιο χαρακτηριστικό είναι απαραίτητο, σε περίπτωση που μία αντλία ενίσχυσης πίεσης εγκατασταθεί πάνω από ένα δοχείο αποθήκευσης νερού με αρνητική πίεση εισόδου;
A: Αυτόματη πλήρωση
Correct
02.
Q: Από ποια πηγή ενδέχεται η τοπική νομοθεσία να απαγορεύει την απευθείας ενίσχυση πίεσης νερού;
A: Δίκτυο νερού
Correct
03.
Q: Πώς μπορεί να εγκατασταθεί μία αντλία για την ενίσχυση της πίεσης του νερού από μία ρηχή γεώτρηση;
A: Υποβρύχια ή με ξηρή εγκατάσταση
Correct
04.
Q: Γιατί είναι μια καλή ιδέα να επιλέξετε μια αντλία σταθερής πίεσης για την ενίσχυση της πίεσης του νερού του δικτύου;
A: Προστατεύει την αντλία
Correct
05.
Q: Γιατί να εγκαταστήσετε μία αντλία ενίσχυσης πίεσης του νερού από το δίκτυο της πόλης;
A: Γιατί οι διακυμάνσεις στη ζήτηση στο δίκτυο της πόλης ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα χαμηλή πίεση κατά διαστήματα.
Correct
06.
Q: Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό όλων των κτηρίων κατοικιών;
A: Είναι όλα κατοικίες