6 ερωτήσεις Αρχικό

Test του ECADEMY

72 - Πίεση νερού οικιακής χρήσης

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  6 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  1 of 6 Αρχικό

1 Ποιες αντλίες προτείνουμε για την ενίσχυση πίεσης από ένα δοχείο αποθήκευσης νερού;

Ερώτηση  3 of 6 Αρχικό

3 Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό όλων των κτηρίων κατοικιών;

Ερώτηση  4 of 6 Αρχικό

4 Ποιες αντλίες προτείνουμε για την ενίσχυση πίεσης του νερού του δικτύου;

Ερώτηση  5 of 6 Αρχικό

5 Γιατί είναι η μέγιστη πίεση μιας αντλίας για ενίσχυση πίεσης από δοχείο οροφής τόσο σημαντική;

Ερώτηση  6 of 6 Αρχικό

6 Ποια χαρακτηριστικά προτείνουμε για μία αντλία ενίσχυσης πίεσης ώστε να μπορεί να διαχειριστεί τους θύλακες αέρα και τις ακαθαρσίες που συχνά απαντώνται σε ρηχές γεωτρήσεις;

Ερώτηση  6 of 6 Αρχικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  72 - Πίεση νερού οικιακής χρήσης

Επιτευχθέντα σήματα:

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  72 - Πίεση νερού οικιακής χρήσης test this time

Correct
Q: Ποιες αντλίες προτείνουμε για την ενίσχυση πίεσης από ένα δοχείο αποθήκευσης νερού;
A: Την αντλία & πιεστικό Grundfos JET, SCALA1 και SCALA2
Correct
Q: Ποια κοινή ανάγκη έχουν όλα τα κτήρια κατοικιών;
A: Την ανάγκη για μία σταθερή πίεση νερού
Correct
Q: Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό όλων των κτηρίων κατοικιών;
A: Είναι όλα κατοικίες
Correct
Q: Ποιες αντλίες προτείνουμε για την ενίσχυση πίεσης του νερού του δικτύου;
A: Τις Grundfos JET pump & booster, SCALA1 και SCALA2
Correct
Q: Γιατί είναι η μέγιστη πίεση μιας αντλίας για ενίσχυση πίεσης από δοχείο οροφής τόσο σημαντική;
A: Για να προστατεύει σωλήνες και εγκαταστάσεις στο σπίτι
Correct
Q: Ποια χαρακτηριστικά προτείνουμε για μία αντλία ενίσχυσης πίεσης ώστε να μπορεί να διαχειριστεί τους θύλακες αέρα και τις ακαθαρσίες που συχνά απαντώνται σε ρηχές γεωτρήσεις;
A: Καλές ιδιότητες διαχείρισης αέρα και ένα φίλτρο εισόδου