Εισαγωγή στον καιρό

Δείτε μια επισκόπηση των βασικών στοιχείων που δημιουργούν τον καιρό και μάθετε πώς λαμβάνει χώρα στο περιβάλλον μας

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 5
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 25 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό