Μετεωρολογία και πρόγνωση καιρού

Αποκτήστε μια εισαγωγή στη μετεωρολογία και μάθετε πώς προβλέπουμε τον καιρό.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 5
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 25 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό